Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie Konsultacji

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka  w sprawie  zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi Na Skraju”.

 

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 21.03.2013 r. do 10.04.2013 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
osoba do kontaktu: p. Monika Mielcarek – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka tel. 22 758 30 61 w. 233, adres e-mail: monika.mielcarek@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 21.03.2013 r. do 10.04.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki

 1. Fundacja Orchidea
 2. Liga Ochrony Przyrody. Oddział w Milanówku
 3. Liga Ochrony Przyrody. Oddział w Podkowie Leśnej
 4. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 5. Stowarzyszenie Bibuła Milanowska
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Miast-Ogrodów
 7. Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja
 8. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka
 9. Towarzystwo Miłośników Milanówka
 10. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
 11. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami


Wersja do druku