Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały: w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. zwana „rekrutacyjną" wprowadziła nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na pierwszym etapie rekrutacji w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu brane są pod uwagę łącznie tzw. kryteria ustawowe. Gdy w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskają równorzędne wyniki lub jeśli publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami rada gminy jako organ prowadzący upoważniona jest do określenia w drodze uchwały tzw. kryteria gminne.

Zaproponowane w uchwale kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania znalazły zastosowanie podczas procesu rekrutacji do Przedszkola  Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 01.01.2015 r. do 08.01.2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata2@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 01.01.2015 r. do 08.01.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Wiesława Kwiatkowska

 


Wersja do druku