Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XLII Sesja Rady Miasta - 6 listopada 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia Mieszkańców o zwołaniu XLII Sesji VI kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45.

 


Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie XLII Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XLI Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014-2021,
b) zmian budżetu Miasta na 2014 rok,
c) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2015,
d) zniesienia statusu pomnika przyrody,
e) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat, części działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska Polskiego,
f) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku.

6. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
7. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
8. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie XLII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Maria Sobczak


Wersja do druku