Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE o możliwości zgłoszenia uwag do projetku opisu stanowiska pracy Audytora Wewnętrznego

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do zaopiniowania projekt OPISU STANOWISKA PRACY Audytora Wewnętrznego.

forma: pisemna

termin: od 7 lipca 2015 r. do 13 lipca 2015 r.

komórka odpowiedzialna: Sekretarz Miasta

osoba do kontaktu: Maciej Jastrzębski, tel. 22 758 30 61 w. 125

adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl

Projekty opisów stanowisk pracy zostaną przesłane organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępnione będą w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 7 lipca 2015 r. do 13 lipca 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:


Wersja do druku