Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 03 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych i pomieszczenia

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 03 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych i pomieszczenia tymczasowego.

  • Forma konsultacji: pisemna
  • Termin konsultacji: od 21 do 28 września 2015 r.
  • Komórka odpowiedzialna: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Osoba do kontaktu: Ewa Tatarek, tel. 22 755 81 89
  • Adres e-mail: sekretariat@zgkim-milanowek.pl

Projekt zarządzenia zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w zarządzenia do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 21 do 28 września 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Pliki do pobrania:


Wersja do druku