Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizacje zadań publicznych w 2011r.

Konkurs obejmował realizację zadań publicznych w zakresie: dofinansowania do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych promującego zdrowy styl życia, wspierającego działanie w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych w okresie od 25 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. na kwotę 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

I. Złożono trzy oferty. Komisja uwzględniając wymogi określone w art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogów określonych w ogłoszeniu, zaopiniowała pozytywnie wszystkie oferty.
II. Po ocenie możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i przedstawionej kalkulacji kosztów, uwzględniając wysokość środków publicznych w wysokości 45 000 zł, przeznaczonych na dane zadanie, Komisja ustaliła:

 1. Fundacja TOTO ANIMO z siedzibą w Warszawie, ul. Cokołowa 4/25
  Wnioskowała kwotę: 7 400,00    
  Otrzymała kwotę: 7 400,00 zł
 2. Stowarzyszenie PARAFIADA z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 3
  Wnioskowało kwotę: 15 000,00
  Otrzymało kwotę: 12 600,00 zł
 3. Chorągiew Stołeczna ZHP HUFIEC MILANÓWEK
  z siedzibą w  Milanówku, ul Królewska 69
  Wnioskowała kwotę: 30 000,00
  Otrzymała kwotę: 25 000,00 zł

III. Wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację proponowanych w ofercie zadań.Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki


Wersja do druku