Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Infrastruktura i inwestycje»  Harmonogram remontów dróg

Plan remontów dróg 2015

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej - informacje o robotach

  • Uprzejmie informujemy, iż prace zlecone do wykonania w ramach harmonogramu na okres 27 kwietnia - 8 maja br. są obecnie kontynuowane. Opóźnienia powstałe w realizacji harmonogramu podyktowane są niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a co za tym idzie zbyt dużym nawilgoceniem gruntu. Niezwłocznie po dokonaniu czynności odbiorowych zlecone zostaną do naprawy kolejne ulice.
  • Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-13 maja 2015 r. prowadzone prace remontowe na drogach o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka będą obejmować kontynuację prac zleconych do wykonania w ramach harmonogramu na okres 27 kwietnia - 8 maja br. Powodem zaistniałych opóźnień są zaistniałe niekorzystne warunki atmosferyczne.
  • Uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujące się do dnia 7 kwietnia niekorzystne warunki atmosferyczne wydłużono termin przeznaczony na wykonanie prac na ulicach Czubińskiej, Północnej, Chopina, Kasprowicza, Lipowej, Olszowej, Grodeckiego, Pewnej, Sosnowej, Długiej, Parkowej, Moniuszki, Turczynek, Owczarskiej i Krasińskiego do dnia 10 kwietnia. Na dzień dzisiejszy Wykonawca zakończył prace na ulicy Kasprowicza i Chopina. Na ulicy Moniuszki prace zostaną zakończone do końca bieżącego tygodnia. Informuję ponadto, że prace na ulicy Krasińskiego, Czubińskiej, Północnej, Lipowej, Olszowej, Grodeckiego, Pewnej, Sosnowej, Długiej, Parkowej, Turczynek i Owczarskiej będą prowadzone w dniach 13-17 kwietnia.
  • Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-10 kwietnia 2015 r. kontynuowane są prace na ulicy Krasińskiego. Wykonane zostanie m.in. wykorytowanie skrzyżowania ul. Krasińskiego z ul. Spacerową oraz uzupełnienie tłuczniem betonowym i kruszywem łamanym. Ponadto, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, w bieżącym tygodniu kontynuowane będą prace na ulicach: Czubińskiej, Północnej, Kasprowicza, Chopina, Lipowej, Olszowej, Grodeckiego, Pewnej, Sosnowej, Długiej, Parkowej, Moniuszki, Turczynek oraz Owczarskiej. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych prace będą kontynuowane w kolejnym tygodniu tj. w dniach 13-17 kwietnia 2015 r.
  • Uprzejmie informujemy, iż w dniach 7-10 kwietnia 2015 r. prowadzone prace remontowe na drogach o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka będą obejmować kontynuację prac zleconych do wykonania w ramach harmonogramów na okres 23-27 marca oraz 30 marca br. Powodem zaistniałych opóźnień są panujące warunki atmosferyczne.
Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej - harmonogram robót

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej - harmonogram robót

Protokóły odbioru prac:

Wersja do druku