Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w  sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Milanówka.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w  sprawie  wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce  zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Milanówka.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 08.10.2013 r. do 15.10.2013 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata2@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 08.10.2013 r. do 15.10.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Z up.Burmistrza Miasta Milanówka

/-/

mgr Ryszard Malinowski
Zastępca Burmistrza

Wersja do druku