Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/10/OŚZ/14 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka w okresie od maja do listopada 2014 roku”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ pobierz dokument
Specyfikacja techniczna załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Ośw. wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Pytania wraz z odpowiedziami pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Tomasz Łyszcz, Aneta Węgrzynowicz

Termin składania ofert: 03.04.2014 r.

 


Wersja do druku