Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące lokalizacji progów zwalniających

Wobec licznych sygnałów płynących od użytkowników dróg w zakresie konieczności uspokojenia ruchu na drogach gminnych Miasta Milanówka, informujemy, że planuje się montaż progów zwalniających, co wpłynie bez wątpienia na wzrost bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów. Planowane jest zlokalizowanie progów w następujących lokalizacjach (kliknij, aby pobrać mapę w formacie pdf):

  1. ul. Staszica na odc. pomiędzy ul. Wysoką i granicą Gminy
  2. ul. Prosta
  3. ul. Warszawska – w sąsiedztwie przedszkola
  4. ul. Brzozowa – w sąsiedztwie przedszkola
  5. ul. Wspólna – na odc. pomiędzy ul. Gospodarską i ul. Podleśną
  6. ul. Krakowska – wyniesione przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Żabie Oczko
Proponując konkretne lokalizacje pod uwagę były brane różne aspekty wynikające z analizy indywidulanych warunków na poszczególnych drogach – wskazane położenia według pracowników Urzędu Miasta Milanówka w sposób najbardziej optymalny będą spełniać swoją rolę, tj. wymuszać zmniejszenie prędkości poruszania się pojazdów. Mając jednak na uwadze fakt, iż bliskie sąsiedztwo spowalniacza może wiązać się z określonymi niedogodnościami zachęcam Państwa do zajęcia stanowiska o konkretnych lokalizacjach progów. W materiałach na stronie internetowej zamieszczone zostały wersje elektroniczne projektów stałej organizacji ruchu. Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w Referacie Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka (Ref. TOM), ul. Spacerowa 4, w godzinach pracy urzędu.

Swoje sugestie bądź uwagi co do lokalizacji progów zwalniających mogą Państwo zgłaszać drogą elektroniczną na adres: konrad.gasiorowski@milanowek.pl (w tytule proszę umieścić treść „Konsultacje – Progi Zwalniające na ul. (nazwa ulicy)”) lub osobiście w Ref. TOM, w terminie od 30 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.

Po tym okresie ostateczne projekty zmiany stałej organizacji ruchu zostaną przedstawione do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Maz. – po uzyskaniu pozytywnej opinii przystąpimy do budowy progów zwalniających.

Wyniki konsultacji:


Wersja do druku