Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące lokalizacji progów zwalniających (III)

Wobec licznych sygnałów płynących od użytkowników dróg, w zakresie konieczności uspokojenia ruchu na drogach gminnych Miasta Milanówka, pragnę poinformować, że planuje się montaż progów zwalniających, co wpłynie bez wątpienia na wzrost bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów. Planowane jest zlokalizowanie progów w następujących lokalizacjach:

  1. ul. Chopina na odcinku asfaltowym,

Proponując konkretne lokalizacje pod uwagę były brane różne aspekty wynikające z analizy indywidulanych warunków na poszczególnych drogach – wskazane położenia według pracowników Urzędu Miasta Milanówka w sposób najbardziej optymalny będą spełniać swoją rolę, tj. wymuszać zmniejszenie prędkości poruszania się pojazdów. Mając jednak na uwadze fakt, iż bliskie sąsiedztwo spowalniacza może wiązać się z określonymi niedogodnościami zachęcam Państwa do zajęcia stanowiska o konkretnych lokalizacjach progów. W materiałach na stronie internetowej zamieszczone zostały wersje elektroniczne projektów stałej organizacji ruchu. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w Referacie Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka (Ref. TOM), ul. Spacerowa 4, w godzinach pracy urzędu.

Swoje sugestie bądź uwagi co do lokalizacji progów zwalniających mogą Państwo zgłaszać drogą elektroniczną na adres: konrad.gasiorowski@milanowek.pl (w tytule proszę umieścić treść „Konsultacje - Progi Zwalniające na ul. Chopina”) lub osobiście w Ref. TOM, w terminie od  24.10.2016r. do  31.10.2016r.

Po tym okresie ostateczne projekty zmiany stałej organizacji ruchu zostaną przedstawione do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Maz. – po uzyskaniu pozytywnej opinii przystąpimy do budowy progów zwalniających.


Wersja do druku