Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ZP.271/21/TOM/12 „Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
Załącznik 1 - Specyfikacje techniczne
Pobierz - ul. Krótka
Pobierz - ul. Leśna
Pobierz - ul. Pasieczna
Załącznik 2 - Projekt wykonawczy
Pobierz - ul. Krótka
Pobierz - ul. Leśna
Pobierz - ul. Pasieczna
Załącznik 3 - Formularz oferty
Pobierz dokument
Załącznik 4 - Kosztorys ofertowy
Pobierz - ul. Krótka
Pobierz - ul. Leśna
Pobierz - ul. Pasieczna
Załącznik 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Pobierz dokument
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Pobierz dokument
Załącznik 7 - Wykaz potencjalu technicznego

Pobierz dokument
Załącznik 8 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
Załącznik 9 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu

Pobierz dokument
Załącznik 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
Załącznik 11 - Wzór umowy
Pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert Pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty Pobierz dokument
Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty Pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pobierz dokument

Termin składania ofert 31.10.2012 r.

Osoby odpowiedzialne: Wiesław Krendzelak, Stanisław Borkowski


Wersja do druku