Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Informacje z realizacji budżetu w trzecim kwartale 2012

W ramach zadań związanych z publicznymi drogami gminnymi w trzecim kwartale wykonano:

1 - równanie nawierzchni gruntowych
wykonanie równania gminnych dróg gruntowych  równiarką na powierzchni 110 953m²
2 - naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych
w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 534m²
3 -powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń żużlem oraz powierzchniowa stabilizacja  nawierzchni jezdni na drogach gruntowych
wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację żużlem na następujących ulicach: Perłowej, Grudowskiej, Grodeckiego, Turczynek, Owczarskiej, Brwinowskie, Krakowskiej, Zachodniej, Różanej, Brwinowskiej ogółem 499m³
4 - powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym
prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Przerwanej, Inżynierskiej, Turczynek, Wysockiego, Wierzbowej, Partyzantów, Wiśniowej, Brwinowskiej ogółem zużyto 920m³ tłucznia.
5 - Konserwacja znaków drogowych -prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych.
6 - Różne - prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury związanej z drogami np. naprawy studni ściekowych, progów spowalniających, konserwacja studzienek ściekowych itp.
7 -  Wywóz wody ze studzienek chłonnych, ogółem wywieziono  2 070,00m³
8 - Remonty i uzupełnienia brakujących tabliczek informacyjnych z nazwami ulic wraz ze słupkami łącznie 41 szt.
9 - Rozpoczęto remont kładki nad torami PKP w ciągu ulicy Żabie Oczko polegający na wymianie śrub mocujących deski górnego podestu, zabezpieczeniu antykorozyjnemu i malowaniu zdemontowanych osłon górnego podestu.
10 - Zakończono urządzanie powiększonej   strefy płatnego parkowania –obejmującej swoim  zakresem ul. Warszawską od ulicy Przeskok do ulicy Grudowskiej, ulicę Krzywą od ulicy Warszawskiej do ulicy Przeskok i ulicę Przeskok.
11 - Wykonano projekty wykonawcze na nakładki asfaltowe w ulicach Leśnej, Krótkiej i Pasiecznej.  
12 - Wykonano chodnik przy MCK.
13 - Wykonano chodnik w ulicy Grudowskiej (Graniczna –Długa).
14 - Zakończono procedury wyłaniania wykonawców na i podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulicy, Letniczej, Leśny Ślad, Wiatracznej oraz rozpoczęto procedury wyłaniania wykonawców na wykonanie projektów przebudowy ulicy Łąkowej i Głowackiego.

W ramach zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód  w trzecim kwartale wykonano:

  • 33 przykanaliki sanitarne na odcinku granica pasa drogowego- pierwsza studnia na posesji. Zakończono budowę kanału sanitarnego w ulicy Projektowanej i Ślepej.
  • Zlecona opracowanie projektów kanałów sanitarnych w ul. P. Skargi i w ulicy Plantowej.

W ramach zadań związanych dostarczaniem wody w trzecim kwartale wykonano:

  • Zlecono opracowanie projektów budowlanych przewodów wodociągowych w ulicach: Dowcip, Niezapominajki, Sołeckiej, Plantowej, 9-go Maja, bocznej od Łąkowej, bocznej od Lipowej.

W ramach zadania  oświetlenie ulic, placów i dróg w trzecim kwartale wykonano:

  • Przestawiono jeden słup oraz dobudowano słup z latarnią w ulicy Grudowskiej,  zamontowano dodatkową latarnię w ul. bocznej od Piasta.


W ramach zadania obiekty sportowe - zakończono budowę chodnika na stadionie przy ul. Turczynek.


ST. Borkowski


Wersja do druku