Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Oferty pracy

Ogłoszenie nr 5/2017 - Starszy operator elektronicznych Monitorów ekranowych w Centrum Monitorowania Miasta Milanówka

Pliki do pobrania:


Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2017 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „OFERTA NR 5/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32,
  • lub pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Warszawskiej 32 w Milanówku.


Wersja do druku