Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 10 luty 2014 r.

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które rozpocznie się w dniu 10 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 9 grudnia 2013 roku.
  3. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Milanówka,
  4. Opinia Komisji dot. projektu Stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

radny Karol Wójcik


Wersja do druku