Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 17 marca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które rozpocznie się w dniu 17 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 10 lutego 2014 roku.
  3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka” ,
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2014 roku”.

4. Informacja Burmistrza na temat:

a) realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku,
b) realizacji programu nasadzeń drzewostanu,
c) funkcjonowania miasta Milanówka w Spółce Wodnej „Milanówek”.

5.  Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

radny Karol Wójcik


Wersja do druku