Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka - 12 maja 2014 r.

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, które rozpocznie się w dniu 12 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 marca 2014 roku.
3. Opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 352/XLI/01 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy ze zmianami zawartymi w uchwale Nr 329/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r.
4. Informacja Burmistrza na temat:
a) utrzymania dróg w Milanówku w sezonie zimowym 2013/2014,
b) funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Milanówku.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

radny Karol Wójcik


Wersja do druku