Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności - 23 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  4. Debata nt. bezpieczeństwa na terenie Miasta Milanówka;
  5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca o wyrażenie opinii w formie stanowiska w zakresie uregulowania stanu prawnego ulicy Lasockiego (obecnie Michała Lasockiego) w Milanówku;
  6. Rozpatrzenie wniosku radnej Janiny Moławy w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wiatraczna – 1”;
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska
mgr Witold Rytwiński


Wersja do druku