Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Kultury

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2016 w działach i rozdziałach dotyczących Komisji:
    • dział 921 rozdział 8332 – Milanowskie Centrum Kultury;
    • dział 921 rozdział 8322 – Miejska Biblioteka Publiczna;
  4. Dyskusja odnośnie ważnych rocznic przypadających w roku 2018 oraz planów istotnych dla działalności w zakresie kultury;
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak


Wersja do druku