Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Praworządności - 19 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad;
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok w działach i rozdziałach dotyczących prac Komisji;
 4. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;
  • wyrażenia zgody na podpisanie deklaracji partnerskiej oraz zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities” w ramach Interreg Europe programme;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  • wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Milanówek, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji projektu partnerskiego polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Milanówek.
 5. Rozpatrzenie wniosków przekazanych przez Radę Seniorów Miasta Milanówka.
 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego,
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
mgr Witold Rytwiński


Wersja do druku