Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację IV zadania publicznego w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Zadanie IV - Z zakresu działań wspierających partycypację społeczną.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.), działające na terenie Miasta Milanówka - do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na realizację IV zadania publicznego w 2017 r. (Zarządzenia Nr 57/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 21 marca 2017 r.)

I. Informacje ogólne

 1. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Uchwałę Nr 214/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r.).
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.), działających na terenie Miasta Milanówka, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach Komisji,
 2. Zapoznanie się z ofertami,
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych
  w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2017,
 5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

  Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@milanowek.pl w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 roku do godz. 15:00.

  Burmistrza Miasta Milanówka

  Wiesława Kwiatkowska

  Pliki do pobrania:


  Wersja do druku