Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Obwieszczenia / Zawiadomienia 2010

 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 05.01.2010 r. w którym zawiadamia się że w dniu 22.12.2009 r. inwestor MIFAM S.A. ul. Królewska 125 w Milanówku złożył do Urzędu Miasta Milanówka Raport o oddziaływaniu na środowisko... (doc - 30 kB, 05.01
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 06.01.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach: nr ew. 108, 109
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 06.01.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu dystrybucyjnego na działce nr ew. 31/1 w obrębie 06-1
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.01.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej, Średniej, Brwinowskiej -
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 12.01.2010 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku inwestora Biuro Projektów ORTECH, ul. Łęska 5, z Włocławka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowan
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 12.01.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu dystrybucyjnego na dz. nr ew. 39/2, 39/1, 35 w obr. 07-
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10.05.2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 18.05.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporzadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospod
 • OGŁOSZENIE z dnia 18.05.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wschód-2” w Milanówku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej (11.06.2010 r.)
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i o wszczęciu postępowania dotyczącego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (13.08.2010 r.)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: modernizacji targowiska miejskiego etap I – wszy (1. zmiana zagospodarowania terenu, 2. wymia
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: poszerzeniu ul. Smoleńskiego przy ul. Kościelnej w Milanówku z poszerzeniem skarpy nasypu ora
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji: Brwinów ul. Grodziska - Grodzisk Mazowiecki ul. Zachodnia
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka zawiadamiającego o wydanej decyzji Nr 25CP/10 znak: GGP – 7331 – 981 – 09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 21 304. Inwestycja planow
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego przy ul. Piłsudskiego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego przy ul. Wojska Polskie
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego przy ul. Wąskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu dystrybucyjnego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego na dz. nr ew. 64/7 i
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Kośc
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka sprawie rozbudowy skrzyżowania ulic Kazimierzowskiej oraz Średniej- Brwinowskiej w Milanówku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy ciągu pieszo-jezdnego i skolektorowaniu istniejącego Rowu Grudowskiego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach przy ul. Ludnej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie traktu światłowodowego relacji: Brwinów ul. Grodziska – Grodzisk Mazowiecki ul. Zachodnia
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy gazociągu dystrybucyjnego. Inwestycja planowana jest na działkach nr ew. 37/2 i 32/5 położonych w obrębie 05 - 04 przy ul. Wą
 • OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Milanówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy gazociągu dystrybucyjnego. Inwestycja planowana jest na działkach nr ew. 1/4 położonych w obrębie 06 - 03 i dz. nr ew. 3/6 i 3
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach przy ul. Wysockiego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce przy ul. Gombrowicza
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu do budynków mieszkalnych w drodze wewnętrzne
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy gazociągu dystrybucyjnego na działkach przy ul. Owczarskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka w o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy sieci gazowej dystrybucyjnej na działkach przy ul. Wojska Polskiego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji targowiska miejskiego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce przy ul. Gombrowicza w Milanówku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie Rowu Grudowskiego na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Boci
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie: budowy wodociągu do budynków mieszkalnych położonych w drodze wewnętrznej od ul. Nadarzyńskiej i Wiatracznej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Królewskiej w Milanówku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu dystrybucyjnego przy ul. Podwiejskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wodociągu i kanalizacji przy ul. Podwiejskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej przy ul. Podwiejskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji w sprawie: modernizacji targowiska miejskiego - etap I
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji w sprawie: przebudowy Rowu Grudowskiego na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Bocianiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu decyzji w sprawie: budowy traktu światłowodowego relacji Brwinów, ul. Grodziska - Grodzisk Mazowiecki, ul. Zachodnia
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zmianie zakresu inwestycji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wstawieniu słupa w istniejącą linię napowietrzną, budowie linii kablowej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia, przyłącza kablowego niskiego
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach przy ul. Wiatracznej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia przy ul.
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Wojska Polskiego w Milanówku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na umieszczeniu na działce przy ul. Przyszłości gotowego pawilonu w celu prowadzeni

 • Wersja do druku