Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Obwieszczenia / Zawiadomienia 2009

 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia na działkach przy ul. Królewskiej 125 w Milanówku (pdf - 66.13 kB, 09.02.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko (pdf - 49.31 kB, 11.02.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko (pdf - 49.55 kB, 19.02.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 1. Przebudowie skrzyżowania 2. Budowie chodnika (pdf - 66.39 kB, 10.03.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku inwestora „MIFAM” Spółka Akcyjna, ul. Królewska 125 w Milanówku... (pdf - 69.15 kB, 31.03.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2009 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego...(doc - 78 kB, 20.04.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Smoleńskiego i ul. Kościelnej w Milanówku oraz budowy chodnika po stronie zachodniej ul. Smoleńskiego (pdf - 66.7 kB, 19.05.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie inwestycji MIFAM S.A., ul. Królewska 125 w Milanówku (pdf - 67.21 kB, 19.05.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... (pdf - 61 kB, 15.06.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dotyczącej rozbudowy zakładu MIFAM S.A. przy ul. Królewskiej 125 w Milanówku (pdf - 66.78 kB, 01.07.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowanie w sprawie zgody na realizacje przedsięwzięcia w ul. Kasprowicza w Milanówku (pdf - 66.27 kB, 22.07.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowanie w sprawie zgody na realizacje przedsięwzięcia w ul. Rzecznej w Milanówku (pdf - 66.29 kB, 22.07.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia w ul. Kruczej w Milanówku (pdf - 89.42 kB, 31.07.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu MIFAM S.A. (pdf - 91.03 kB, 31.07.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (pdf - 86.24 kB, 04.08.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizacje przesięwzięcia na wniosek inwestora MIFAM S.A. ul. Królewska 125 w Milanówku (pdf - 67.29 kB, 13.08.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 21 304 (pdf - 86.99 kB, 19.08.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26.08.2009 r. o wydanym postanowieniu dotyczącym odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w ul. Rzecznej w Milanówku (pdf - 67.15 kB, 26.08.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26.08.2009 r. o wydanym postanowieniu dotyczącym odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w ul. Kasprowicza (pdf - 67.14 kB, 26.08.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3.09.2009 r. o wydanym postanowieniu dotyczącym odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia w ul. Kruczej w Milanówku (pdf - 67.02 kB, 03.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 07.09.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawach podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Milanówku (pdf - 64.18 kB, 07.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.09.2009 o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizacje przedsięwzięcia w ul. Gospodarskiej w Milanówku (pdf - 68.66 kB, 11.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.09.2009 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia w ulicy Rzecznej (pdf - 66.38 kB, 11.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.09.2009 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia w ulicy Kasprowicza (pdf - 66.39 kB, 11.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 22.09.2009 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia w ul. Kruczej (pdf - 88.88 kB, 22.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.09.2009 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego z wniosku inwestora „MIFAM” Spółka Akcyjna, ul. Królewska 125 w Milanówku (pdf - 92.18 kB, 30.09.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 08.10.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu dystrybucyjnego... (pdf - 74.7 kB, 08.10.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 08.10.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie budynku na dz. nr ew. 1/4... (pdf - 74.81 kB, 08.10.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 15.10.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu... (pdf - 87.56 kB, 15.10.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3.11.2009 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na działkach... (doc - 30 kB, 05.11.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 05.11.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zgody na realizacje przedsięwzięcia na działkach przy ul. Królewskiej 125 w Milanówku (doc - 29.5 kB, 05.11.2009)
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 01.12.2009 r.w sprawie wydania decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia po istniejącej trasie oświetlenia (doc - 29 kB, 01

 • Wersja do druku