Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Kierownik: Aleksandra Żuraw

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62

Zadania:

1. Referat działa w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla działań realizowanych przez Urząd Miasta Milanówka oraz jednostki organizacyjne
2. Referat realizuje zadania z zakresu funduszy zewnętrznych dotyczące w szczególności:

1) analizowania głównych celów programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie spójności projektów planowanych do realizacji przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne;
2) dokonywania analizy dostępnych źródeł dofinansowania dla planowanych do realizacji inwestycji/działań, przedstawiania informacji nt. możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych
3) bieżącej współpracy z przedstawicielami merytorycznymi komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie analizy źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
4) wskazywania inwestycji/działań, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych;
5) pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, przygotowywania i rozliczania projektów w tym zakresie;
6) udzielania wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych;
7) współpracy z komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy oraz pracownikami innych urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w tym projektów partnerskich;
8) współpracy z instytucjami zarządzającymi lub wdrażającymi programy współfinansowane z funduszy zewnętrznych;
9) przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z merytorycznymi przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka
10) opracowywania sprawozdań rzeczowo-finansowych i monitorowanie realizacji poszczególnych projektów wspartych ze źródeł zewnętrznych;
11) sporządzania wniosków o płatność oraz harmonogramów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
12) koordynacji przygotowania i realizacji projektów, które zostały wsparte ze źródeł zewnętrznych w tym: krajowych i zagranicznych;
13) nadzoru nad sprawozdawczością i rozliczeniem finansowym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 2 na rzecz jednostek organizacyjnych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami/przedstawicielami jednostek organizacyjnych.


Wersja do druku