Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Oferty pracy

Ogłoszenie nr 45/2017 - Radca prawny w Zespole Radców Prawnych

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 2 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 45/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego                terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej   określonym          terminie     nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej                Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz    na         tablicy     informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.


Wersja do druku