Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do projektów opisów stanowisk pracy

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 7/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 stycznia 2015 r.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do zaopiniowania projekty OPISÓW STANOWISK PRACY Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej i Kierownika Referatu Technicznej Obsługi Miasta.

  • forma: pisemna
  • termin: od 21.01.2015 r. do 22.01.2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Sekretarz
  • osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska
  • tel. 22 758 30 61 w. 211
  • adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl

Projekty opisów stanowisk pracy zostaną przesłane organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępnione będą w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.


Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 21.01.2015 r. do 22.01.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Wersja do druku