Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały dotyczącej opłaty adiacenckiej

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Milanówka do składania uwag i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się:

  1. Na stronie internetowej Miasta Milanówka
  2. W Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, w godzinach pracy Urzędu
  3. Na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Milanówka: Budynek C przy ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek oraz Budynek A przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 r. za pomocą wypełnionego formularza dostępnego na stronie WWW Miasta Milanówka oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka, a także w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. Zastrzega się, iż rozpatrywane będą wyłącznie uwagi złożone za pomocą ww. formularza, złożone w terminie.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście na adres Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek lub ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: adiacencka@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262, ze zm.).

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza ponadto do dyskusji w tej sprawie podczas spotkań z Mieszkańcami planowanych od 22 do 28 maja.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku