Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milanówek. Celem konsultacji jest zapoznanie Państwa z w/w dokumentem, przedstawienie zawartych w nim założeń oraz zebranie uwag i opinii.

Czas trwania konsultacji: od 28 maja 2015 r. do 11 czerwca 2015 r.

Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na załączonym formularzu: osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Milanówka, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na załączonym formularzu: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: osz@milanowek.plkarolina.krajewska@milanowek.pl

Pliki do pobrania:


Wersja do druku