Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych (...)

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustaw o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy  o systemie oświaty w brzmieniu utracą moc po dniu 31 grudnia 2015 r. Proponowany regulamin został opracowany na podstawie dotychczasowego regulaminu i zmian ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 827), z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 811) oraz z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), a jego załączniki  są dostosowane do programu, w którym placówki niepubliczne przesyłają gminie informacje z zakresu dotacji.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 10 do 17 listopada 2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 w. 185, oswiata@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 10 do 17 listopada 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Pliki do pobrania:


Wersja do druku