Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016-2020

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016-2020”.

  • Forma konsultacji: pisemna
  • Termin konsultacji: od 1 do 7 grudnia 2015 r.
  • Komórka Odpowiedzialna: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Osoba do kontaktu: Ewa Tatarek, tel. 22 755 81 89
  • Adres e-mail: sekretariat@zgkim-milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 1 do 7 grudnia 2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku