Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

Kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku

data wytworzenia: wtorek, 12 czerwca 2012,
data aktualizacji: wtorek, 12 czerwca 2012

W roku bieżącym przewidziane jest rozpoczęcie ostatniego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Do wybudowania pozostało 15,05 km sieci z przyłączami w granicy pasa drogowego. Okres realizacji zaplanowano na lata 2012 – 2014. W roku 2012 założono rozpoczęcie robót budowlanych w ulicach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, tj. Kościuszki, Piłsudskiego i Średniej, o łącznej długości 2,75 km, oraz w ulicach przyległych: Krasińskiego, Literacka i Prosta.

W roku 2013 planowane jest rozpoczęcie budowy 5,49 km sieci kanalizacji sanitarnej w Zlewni „Mała” obejmującej ulice: Mała, Wojska Polskiego, Grodeckiego, Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska i Górnoleśna. W tym samym roku do realizacji zostały przewidziane ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Skośna i Głowackiego.

Do zrealizowania w roku 2014 pozostanie 2,57 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kochanowskiego i Chopina.

W kwietniu br. zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 327 180 zł. Obecnie dobiega końca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Z 18. złożonych ofert, za najbardziej korzystną została uznana oferta Konsorcjum wykonawców: RAW-BUD Sp. z o.o. z Bydgoszczy & JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za cenę 11 626 098,74 zł. Podpisanie umowy planowane jest na przełomie maja i czerwca br.

W roku bieżącym rozpoczną się także prace związane z projektowaniem i robotami budowlanymi modernizacji ujęć wody i budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju. Wykonawcą jest firma Wodropol S.A. z Wrocławia, która w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia z cenę 2 949 540 zł. Włączenie SUW do miejskiego systemu wodociągowego planowane jest na początek 2. kwartału 2013 roku.

« Wróć do listy aktualności