Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 09.10.2015 r. do 16.10.2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
  • osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 202;
  • adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 09.10.2015 r. do 16.10.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka


Pliki do pobrania:


Wersja do druku