Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami (...)

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, które określa ustawa o systemie oświaty. Nowelizacja tej ustawy wprowadzając jednolite zasady, nałożyła  również na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 08.12.2015 r. do 15.12.2015 r. do godz. 1200
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185, oswiata@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 08.12.2015 r. do 15.12.2015 r. do godz. 1200 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku