Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Wykaz rejestrów

Dane zawarte w wykazanych poniżej rejestrach udostępniane są na wniosek, zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej.


 • Biuro Rady Miasta
  • Rejestr uchwał Rady Miasta Milanówka
  • Zbiory protokołów z posiedzeń Rady Miasta i jej Komisji
  • Rejestr interpelacji
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr Klubów Radnych
 • Referat Budżetowo-Finansowy
  • Rejestry przypisów i odpisów podatku wg rodzaju podatków
  • Rejestr VAT
  • Rejestry księgowe
  • Rejestry umów wg rodzajów umów
  • Ewidencja środków trwałych
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  • Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  • Rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian
  • Gminny zasób nieruchomości
  • Gminna ewidencja zabytków
  • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
  • Rejestr działalności regulowanej
  • Rejestr podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości stałych i ciekłych z terenu Gminy Milanówek
  • Ewidencja pomników przyrody
  • Rejestr psów ras agresywnych
 • Referat Organizacyjny
  • Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka
  • Rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu Miasta
  • Ewidencja przeprowadzonych kontroli
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr postanowień wydanych przez Burmistrza
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
  • Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
  • Rejestr samorządowych instytucji kultury
  • Rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  • Ewidencja Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
  • Ewidencja delegacji służbowych
  • Ewidencja działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 1 stycznia 2012 r.)
  • Rejestr przyznanych przez Miasto tytułów honorowych
  • Ewidencja materiałów promocyjnych
 • Referat Oświaty
  • Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
  • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  • Rejestry awansów zawodowych nauczycieli
 • Referat Technicznej Obsługi Miasta
  • Rejestr zamówień publicznych
 • Referat Zamówień Publicznych
  • Rejestr zamówień publicznych
 • Stanowisko ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  • Rejestr decyzji o nałożeniu świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
 • Urząd Stanu Cywilnego
  • Rejestr ewidencji ludności i dowodów osobistych
  • Rejestr wyborców
  • Rejestr osób prowadzonych na potrzeby kwalifikacji wojskowych
  • Rejestr akt stanu cywilnego
  • Rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Wykaz budynków i lokali (analiza)
  • Wykaz dzierżaw gruntu pod garaże w administrowanych przez ZGKiM nieruchomościach
  • Wykaz lokali użytkowych w administrowanych przez ZGKiM nieruchomościach
  • Wykaz dzierżaw gruntu na Targowisku Miejskim
  • Rejestr spraw sądowych
  • Rejestr umów z zakresu spraw technicznych
  • Rejestry tematyczne z zakresu spraw finansowo-księgowych
  • Wykaz budynków prywatnych zasiedlonych na podstawie szczególnego trybu najmu (analiza)
  • Rejestr pustostanów

Wersja do druku