Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji w sprawie: projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: zmieniającej uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka zmieniającej uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 08.05.2013 r. do 15.05.2013 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano
tel. 22 7583061 wew. 185, oswiata2@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 08.05.2013 r. do 15.05.2013  r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


Wersja do druku