Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie przyjęcia programu działań wspierających warunki życiowe  rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka przyjęcia programu działań wspierających warunki życiowe rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Milanówka.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 09.07.2013 r. do 30.07.2013 r.
  • komórka odpowiedzialna: Ośrodek Pomocy Społecznej
  • osoba do kontaktu: p. Elżbieta Ciesielska tel. 22 724-97-92 wew. 14
    mail : kierownik@ops.milanowek.pl, ops@ops.milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany
w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 09.07.2013 r. do 30.07.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


Wersja do druku