Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza II Otwarty konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Zadanie III - Z zakresu ekologii i ochrony środowiska:

  • wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców Milanówka,
  • wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

Termin realizacji zadania: okres od  15 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2014 r.:

Zadanie III - 10 000,00 zł     (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Termin składania ofert: 25 luty 2014 r. do godz. 16:00

Rodzaj dokumentu
Plik
Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie o konkursie załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej dokument
Zarządzenie powołujace Komisję Konkursową pobierz dokument
Rozpatrzenie ofert konkursowych pobierz dokument

Wersja do druku