Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Zadanie IV - Z zakresu działań wspierających partycypację społeczną:

  • Działania wspomagające współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
  • Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych;

Termin realizacji zadania: okres od  17 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2014 r.:

Zadanie IV - 16 000,00 zł     (słownie: szesnaście tysięcy zł)

Termin składania ofert: 4 marca 2014 r. do godz. 16:00

Rodzaj dokumentu
Plik
Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie o konkursie załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej dokument
Zarządzenie powołujące członków Komisji Konkursowej dokument
Rozpatrzenie ofert konkursowych pobierz dokument

Wersja do druku