Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do projektu Regulamin naboru

ZGŁOSZENIE UWAG DO PROJEKTU
Zgodnie z umową społeczną i planowanym naborem na stanowisko kierownicze w Urzędzie Miasta Milanówka zachodzi konieczność dostosowania Regulaminu naboru tak, aby umożliwić organizacjom pozarządowym czynny udział w pracach komisji rekrutacyjnej.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do zaopiniowania projekt Zarządzenia w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka, w zakresie dotyczącym udziału NGO w konkursach.
  • forma: pisemna
  • termin: od 09.01.2015 r. do 13.01.2015 r.
  • komórka odpowiedzialna: Sekretarz
  • osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska
  • tel. 22 758 30 61 w. 211
  • adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl
Projekt zarządzenia zostanie przesłany organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul.Kościuszki 45.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 09.01.2015 r. do 13.01.2015 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Wersja do druku