Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 06-06-2013, Janusz Ostrowski
Gdzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka znajdują się oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta, Zastępcy i Skarbnika, a także innych składających je urzędników z Ratusza?
Odpowiedź 07-06-2013

Szanowny Panie,
Oświadczenia majątkowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta-Oświadczenia majątkowe.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta

do góry strony
Pytanie 05-06-2013, Janusz Ostrowski
Panie Burmistrzu,

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie sprzeczności między odpowiedzią Burmistrza na interpretacje radnego z 18.11.2011 r. oraz odpowiedzą Burmistrza na interpretację radnej z 22.10.2012 r., opisanymi szerzej we wpisie nr 108 (wraz z linkami do w odpowiednie miejsce w Biuletynie Informacji Publicznej) na www.milanowek-1901.blog.pl

Z pierwszej odpowiedzi wynika, że Burmistrz w imieniu Gminy Milanówek doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej o zasiedzenie nieruchomości, w zestawieniu spraw sądowym (obejmującym lata 2010-2012) takiej sprawy nie ma.

Na tym tle nasuwa się pytanie – Czy Burmistrz w sposób zamierzony pomija istotne informacje w odpowiedziach na interpelacje radnych, kiedy nie chce ujawnić określonych faktów wobec Rady Miasta i społeczności Milanówka?
Odpowiedź 06-06-2013

Szanowny Panie,
Po raz kolejny muszę przypominać, że formuła pytań kierowanych do burmistrza za pośrednictwem strony internetowej polega na zgłaszaniu uwag i zadawaniu pytań dotyczących funkcjonowania miasta, nie zaś na poruszaniu spraw pracowniczych, kierowaniu imiennych oskarżeń, czy wyjaśnianiu odpowiedzi udzielanych na interpelacje.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta


 


 


 

do góry strony
Pytanie 19-05-2013, Janusz Ostrowski
Dlaczego w przypadku dwóch interpelacji zgłoszonych w czasie sesji w dniu 26.02.2013 r. nie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzi na nie? Chodzi o interpelację w sprawie kanalizacji w ulicy Wojska Polskiego oraz interpelację w sprawie wykonania tzw. koncepcji zagospodarowania terenu Amfiteatru?
Odpowiedź 21-05-2013

Szanowny Panie,
Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten temat Obie odpowiedzi zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 2 kwietnia br. razem z pozostałymi dokumentami, jednak z uwagi na błąd natury technicznej, odpowiedzi te nie zostały automatycznie opublikowane na stronie. Zapewniam Pana, że nie było to celowe działanie. Wspomniany błąd został już naprawiony. Dziękuję za czujność.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 19-05-2013, Janusz Ostrowski
Dlaczego na liście interpelacji radnych, nie zamieszczono do chwili obecnej odpowiedzi na jedną z nich?
Chodzi o interpelację "w sprawie zobowiązania radnej do osobistego odbierania dokumentów", przy której nie opublikowano żadnej odpowiedzi.
Odpowiedź 21-05-2013

Szanowny Panie,
Dziękuję za zwrócenie uwagi. Odpowiedź została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 29 kwietnia br. razem z innymi odpowiedziami, jednak z uwagi na błąd natury technicznej, dokument ten nie został automatycznie opublikowany na stronie. Wspomniany błąd został już naprawiony. Dziękuję za czujność.


 Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 23-04-2013, Marcin Nabiałek
Szanowny Panie Burmistrzu.

Czy ma Pan świadomość, że Pani Anna Dziemiańczyk, kierownik Ochrony Środowiska, prowadząc swoją działalność gospodarczą łamie prawo naruszając przepisy Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne?
Proszę coś z tym zrobić zanim zrobi się o tym głośno, a długo czekał nie będę.
Z poważaniam
Marcin Nabiałek
Odpowiedź 02-05-2013

Szanowny Panie,
Formuła pytań kierowanych do burmistrza za pośrednictwem strony internetowej polega na zgłaszaniu uwag i zadawaniu pytań dotyczących funkcjonowania miasta, a nie na poruszaniu spraw pracowniczych i kierowaniu imiennych oskarżeń po ich adresem. Jeśli posiada Pan informacje i dowody na poparcie swoich podejrzeń, proszę zgłosić się do mnie i wyjaśnimy zaistniałą sytuację.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-03-2013, Janusz Ostrowski
Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z opisaniem na milanowskim blogu - strażniku ( www.milanowek-1901.blog.pl ), we wpisie nr 84 z dnia 16.03.2013 r. sprawy nagrody jubileuszowej, która Pan Burmistrz miał przyznać sam sobie (za pośrednictwem zastępcy) w styczniu 2011 r., z pominięciem obligatoryjnej uchwały Rady Miasta Milanówka i rażącym naruszeniem przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, uprzejmie proszę o komentarz w tej sprawie.

Ze swej strony pragnę przypomnieć, że pisemnym potwierdzeniem tego zdarzenia w świetle publicznie znanych już okoliczności jest - pismo z dnia 15.01.2013 r. – znak SE.1431.4.2013, podpisane z upoważnienia Pana Burmistrza przez Sekretarza Miasta, w którym stwierdzono „Burmistrz Miasta Milanówka nabył prawo do nagrody jubileuszowej 1 stycznia 2011 r. i w miesiącu styczniu została mu ona wypłacona. (…) Nagroda jubileuszowa wypłacona została na podstawie (…) uchwały Nr 6/II/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka oraz pisma z dnia 10 stycznia 2011 r. podpisanego przez Zastępcę Burmistrza Miasta, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.”. Wiadomo już, że uchwała nr 6/II/10 Rady Miasta z dnia 14.12.2010 r. w ogóle nie dotyczyła nagrody jubileuszowej, co za tym idzie powyższe oświadczenie nie było zgodne z rzeczywistością w części.

Mając na względzie powyższe, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do tej sprawy, a w szczególności to, czy Pana Burmistrz potwierdza, że w opisanej sprawie przyznania sobie nagrody jubileuszowej w 2011 roku doszło do naruszenia prawa.
Odpowiedź 25-03-2013

Szanowny Panie


Formuła pytań kierowanych do burmistrza za pośrednictwem strony internetowej polega na zgłaszaniu uwag i zadawaniu pytań dotyczących funkcjonowania miasta, a nie na wdawaniu się w polemikę i komentowaniu różnych oskarżeń pojawiających w internecie.
Nagroda jubileuszowa przyznana została Burmistrzowi zgodnie z przepisami prawa, ale jeśli oczekuje Pan szerszych informacji proszę 
wystąpić do Urzędu Miasta Milanówka z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.


Z poważaniem
Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 09-02-2013, Janusz Ostrowski
Szanowny Panie Burmistrzu,

1/ Kiedy na stronie Urzędu Miasta Milanówka pojawi się w końcu komunikat związany z zaniedbaniami organizacyjnymi, które uniemożliwiły przeprowadzenie w dniu 16.01.2013 r. publicznej dyskusji nad projektem miejscowego planu terenu Śródmieścia w Milanówku?

2/ Niebawem minie miesiąc od ww. incydentu, a opinia publiczna na stronach Urzędu Miasta Milanówka nie ma szans powziąć wiedzy o nim. Na tym tle w sposób nieuchronny nasuwa się pytanie:

Czy milczenie Pana Burmistrza i podległych Panu służb należy to traktować, jako potwierdzenie nieformalnej praktyki informacyjnej, że o sprawach niewygodnych Urząd Miasta Milanówka zatrudniający nawet rzecznika prasowego po prostu nie informuje, skupiając się np. na wyprzedażach garażowych?

3/ Czy można wiedzieć, gdzie Pan Burmistrz przebywał w dniu 16.01.2013 r., że nie mógł wziąć udział w spotkaniu z Mieszkańcami w sprawie projektu miejscowego planu dla Śródmieścia?

Sprawa ta wydaje się na tyle ważna, aby dyskusja publiczna z mieszkańcami, mogła mieć miejsce bez obecności głównego szefa Urzędu Miasta, jakim jest Burmistrz Miasta.

Z poważaniem,
Janusz Ostrowski
Odpowiedź 14-02-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście" w Milanówku została zorganizowana w terminie, wymaganym procedurą. Podczas spotkania możliwe było zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz zgłoszenie ewentualnych uwag przez zainteresowanych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której podlega procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie określa formy prowadzenia dyskusji publicznej. Musi ona spełniać jednak warunek aby była publicznie dostępna i nie ograniczała możliwości wypowiedzi zainteresowanym podmiotom. Warunek ten został spełniony.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony
Pytanie 20-12-2012, Jolanta Karasek
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej mam pytanie dotyczące racjonalności zatrudnienia w Urzędzie Miasta Milanówka. Proszę o rozgraniczenie jakie kompetencje mają:
a) p.o. Sekretarza Miasta (od kilku miesięcy również "Redaktor naczelna" miejskiego biuletynu)
b) p.o. Kierownika Referatu Promocji
c) Rzecznik Prasowy
Czy Urząd Miasta podejmuje na tyle dużo skomplikowanych zadań, że potrzebuje tyle osób NA KIERWONICZYCH STANOWISKACH odpowiedzialnych za jego promocję? Proszę o jasne rozgraniczenie poszczególnych stanowisk pod kątem kompetencji dotyczących promocji miasta. Ponadto proszę o informację ile osób jest obecnie zatrudnionych na etatach Urzędu Miasta jako pracownicy od promocji?
Odpowiedź 21-12-2012

Szanowna Pani,
Formuła pytań kierowanych do burmistrza za pośrednictwem strony internetowej polega na zgłaszaniu uwag i zadawaniu pytań nie wymagających przygotowania złożonych odpowiedzi. Ponieważ jest Pani zainteresowana wieloma szczegółami dotyczącymi podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników i odpowiedź byłaby dość obszerna proszę wystąpić do Urzędu Miasta Milanówka z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej albo po prostu zapoznać się z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta dostępnym w BIP w zakładce Urząd Miasta, gdzie podany jest podział kompetencji i zadań pomiędzy poszczególne stanowiska. Przy okazji wyjaśniam, że nie ma w Urzędzie Referatu promocji i nie ma takiego kierownika.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta

do góry strony
Pytanie 25-11-2012, Janusz Ostrowski
Szanowny Panie Burmistrzu/
Szanowna Pani Kierownik Biura,

W nawiązaniu do pytania z 18.11.2012 r. i tzw. odpowiedzi z dnia 20.11.2012 r., w sprawie uchwały nr 337/XXX/09 z dnia 15.10.2009 r. o budowie nowego przedszkola, która z rażącym pogwałceniem przepisów prawa nie została przekazana przez Burmistrza do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nie w ciągu 7 dni, lecz dopiero w dniu 11.01.2012 r. (a zatem po kwartale), z przykrością stwierdzam, że odpowiedź z dnia 20.11.2012 r. „sprawa była wielokrotnie wyjaśniania”, jest odpowiedzią tylko z nazwy.

Dlatego też pozwalam sobie zgłosić nowe pytania w sprawie ww. uchwały:

1/ Na forum jakiego organu gminy sprawa tego opóźnienia była wyjaśniania, i gdzie w BIP Mieszkańcy mogą znaleźć o tym informacje, jeśli tak było?

2/ Co konkretnie było przyczyną ww. rażącego naruszenia prawa, jeśli nie było ono celowe?

Ponadto uprzejmie proszę o informację:

3/ czy opóźnienie w przekazaniu ww. uchwały miało jakiś związek z tym, że ww. uchwałą nr 337/XXX/09 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie budowy nowego przedszkola – w zaledwie 9 dni po jej przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej została w dniu 20.01.2010 r. unieważniona, jako wydana bez podstawy prawnej.

Na tym tle mam jeszcze jedno pytanie:

4/ Na której sesji Rada Miasta została poinformowana o decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej o stwierdzeniu uchwały nr 337/XXX/09 z dnia 15.10.2009 r.?

Liczę, że tym razem nie otrzymam odpowiedzi, że „odpowiedzi na ww. pytania są tak oczywiste, że nie wymagają ich wyrażania”, bo oznaczałoby to, że osiągamy poziom groteski zbliżony dla filmów Barei.
Odpowiedź 26-11-2012

Szanowny Panie,
Formuła pytań kierowanych do burmistrza za pośrednictwem strony internetowej polega na zgłaszaniu uwag i zadawaniu pytań nie wymagających przygotowania złożonych odpowiedzi. Ponieważ jest Pan zainteresowany wieloma szczegółami dotyczącymi tematu uchwały Nr 337/XXX/09 z dnia 15.10.2009 r. proszę wystąpić do Urzędu Miasta Milanówka z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek - Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka


 


 

do góry strony
Pytanie 18-11-2012, Janusz Ostrowski
Co było przyczyną rażącego zaniedbania przez Pana Burmistrza ustawowych obowiązków, polegającego na tym, że uchwała nr 337/XXX/09 z dnia 15.10.2012 r. w sprawie budowy nowego przedszkola została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dopiero w dniu 11.01.2012 r., a zatem po upływie blisko kwartału, zamiast po tygodniu?
Czy było to zaniedbanie zamierzone?
Odpowiedź 20-11-2012

Szanowny Panie,
Sprawa nieterminowego przekazania Uchwały nr 337/XXX/09 z dnia 15.10.2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  była wielokrotnie wyjaśniana. Nie było to zamierzone zaniedbanie ani celowe działanie.


 


Z poważaniem 
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek - Kierownik BRM


 


 

do góry strony


Wersja do druku