Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 17-11-2010, Michał
Dzień Dobry,Na początku chciałbym przeprosić że moje pytanie nie będzie zadane bezpośrednio lecz po krótkim wprowadzeniu w intrygujący mnie od pewnego czasu temat.Od przeszło 15 lat jestem świadkiem niepokojących zdarzeń zachodzących w naszym mieście i braku podejmowania odpowiednich kroków w celu minimalizacji lub poprawy stanu rzeczy.Tematem mojej wypowiedzi będzie katastrofalny wręcz stan infrastruktury odwadniającej i odprowadzającej wody opadowe z Milanówka. Czego skutki widoczne są po każdym opadzie atmosferycznym ( zalane ulice w Milanówka, posesje, niewydolność kanalizacji sanitarnej). Pociąga to za sobą koszty finansowe (usuwanie wody przez ochotniczą Straż Pożarną, zwiększona ilość wody tłoczonej do oczyszczalni ścieków). Moim celem nie jest krytyka lecz zaznaczenie problemu i szukanie rozwiązania widocznego problemu. Zdaję sobie sprawę że Milanówek jest miastem o stosunkowo dużej lesistość i do utrzymania dobrego stanu drzewostanu w mieście niezbędne jest retencjonowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu wody gruntowej. I w tym miejscu wypunktuję kilka rzeczy które mnie niepokoją:- większość terenu Milanówka leży na piaskach (grunt przepuszczalny) zasięg korzeni drzew 90% w warstwie gruntu do 1m głębności a woda retencjonowana jest w sposób sztuczny na niżej położonym terenie zbudowanym z glin i iłów o małej przepuszczalności (czy chcemy tam zrobić jezioro lub bagno??). Według mojej wiedzy jeśli chcemy żeby nasza zieleń była w dobrej kondycji trzeba pozwolić wodzie przesiąkać przez piachy w sposób grawitacyjny( sieć drenaży rozprowadzających wodę po terenie), natomiast nadmiar wody powinien być kierowany kanałami burzowymi poza granice miasta do rowów melioracyjnych. - melioracja –(melioracje wodne, które umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie dzięki nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, gdzie występuje jej nadmiar). Odnoszę wrażenie że na terenie naszego miasta zapomniano o tej sprawie zupełnie, wydając zgodę na posadowienie budynków bez weryfikacji z planami istniejącej sieci odwadniającej podobnie przy podpisywaniu umów na wykonanie infrastruktury podziemnej (woda, gaz, kanalizacja). Szokuje mnie fakt że nikt nie kontroluje przepustowości tych kanałów oraz czy w przypadku przerwania szkoda została naprawiona. Kolejnym problemem jest nie drożność rowów na terenie całego miasta podczas mojego życia nie widziałem żadnej służby miejskiej konserwującej istniejące systemy odwodnień natomiast spotkałem się z bezkarnym niszczeniem infrastruktury odwodnień powierzchniowych poprzez zasypywanie lub blokowanie przepływu. Poparte przez urząd miasta wykonaniem nawierzchni i parkingów przy posesjach prywatnych. W tym miejscu nasuwa mi się pytanie czy samowolne niszczenie takich obiektów melioracji wodnej nie powinno być karane poprzez urząd miasta w sposób administracyjny gdyż jest to urządzenie melioracji wodnej ???Art. 73. 1. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się:1) rowy, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania oraz deszczownie z pompami przenośnymi,2) rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m,3) stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych,4) ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach nawadnianych,5) systemy nawodnień grawitacyjnych Wskazując ten przykład mam na myśli ulicę Wylot, i zniszczenie rowu na rzecz parkingu przy posesjach prywatnych. Gdzie według planów rów nadal przebiega, dlaczego (jeśli zdecydowano się na taki krok nie zapewniono przepływu wody do rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż lasku olszowego przy ulicy Gospodarskiej??? ) jak miało to miejsce w planach. Oszczędziło by to mieszkańcom problemów z osuszaniem piwnic i wydostaniem się z posesji. Gdyż fragment tego rowu jest punktem zbiorczym wody z całej okolicy ul. Wspólnej , Podleśnej, Wiejskiej. Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania, nawiązujące do powyższego tekstu.- jak Miasto planuje rozwiązać problem zalewania ulic i pompowania ogromnej ilości wody do studzienek kanalizacyjnych?- jak Miasto zamierza poprawić stosunki wodno powietrzne na terenach leśnych?- jak Miasto zamierza udrożnić i odnowić odwodnienia podziemne i naziemne i czy zamierza uregulować stosunki wodno powietrzne gruntów obecnie zalanych o wysokości lustra wody gruntowej ustabilizowane na wysokości 1m. w odniesieniu do powierzchni terenu, (tereny zamieszkałe przeznaczone pod zabudowę) Naturalnie bezodpływowe?mgr inż. arch. kraj. Michał Rzewuski
Odpowiedź 19-11-2010

Szanowny Panie,
podzielam Pana pogląd złego stanu urządzeń odprowadzających wody opadowe. Rzeczywiście, kanalizacja deszczowa jest w stanie szczątkowym – zaledwie 1,6 km kanałów deszczowych. Taki stan został odziedziczony po poprzednim systemie. Rowy melioracyjne są sukcesywnie konserwowane. Niektóre z nich są odtwarzane. Najtrudniej jest odtworzyć rowy zasypane przez mieszkańców – tu przywrócenie stanu pierwotnego jest często niemożliwe. Niemniej jednak czeka nas wiele pracy, by sytuacja poprawiła się w sposób odczuwalny.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 17-11-2010, witold
wszystkie znaki na niebie i na ziemi włącznie z sądem wskazują, że oszukał pan wyborców twierdząc, że dostał 30 mln na kanalizację. czy zdąży pan przed wyborami przeprosić wyborców i sprostować kłamliwą informacvjęWitold
Odpowiedź 19-11-2010

Panie Witoldzie,
Zbyt łatwo feruje Pan wyroki. Oświadczenie KW Stowarzyszenia MDiJ w tej sprawie znajduje się na naszej stronie internetowej .

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 09-11-2010, Michał Chojnowski
WitamMam prośbę, a mianowicie byłem zatrudniony do Komisji wyborczej w wyborach do samorządów do zbierania i liczenia głosów, ale nie mogłem być na spotkaniu dnia 9.XI o 17, gdyż byłem w Warszawie na innym. Dowidziałem się, że zostałem zredukowany. Czy istnieje możliwość powrotu na to stanowisko? Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż na razie nie mam innych dochodów.Michał Chojnowski
Odpowiedź 10-11-2010

Szanowny Panie,
Składy wszystkich siedmiu komisji obwodach są już ustalone. Na wczorajszym zebraniu komisje się ukonstytuowały, wybrały przewodniczących i zastępców. Z informacji przekazanych mi przez sekretarza Miasta wynika, że Pańskiego nazwiska nie było na liście. W celu wyjaśnienia sytuacji, proszę o kontakt z panem Jarosławem Komża, sekretarzem Miasta, tel. 758 30 61.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 26-10-2010, Iwona Rychter
Pozdrawiam Pana. W imieniu mieszkańców Brzózek proszę o wykorzystanie tablicy miejskiej na ul Hellera (za której postawienie dziękujemy) na ogłoszenia wyborcze. Zdaje mi się, że tablica ma służyć celom urzędowym i obywatelskim. Jesteśmy oddaleni od tablicy w Kazimierówce przy WKD. Z góry dziękuję.
Odpowiedź 29-10-2010

Szanowna Pani Iwono,

Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tablica przy ul. Hellera będzie wykorzystana na ogłoszenia wyborcze. Tym bardziej, że najbliższa, przy ul. Kazimierzowskiej, nie jest po drodze mieszkańcom Brzózek.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-03-2010, Bernardyna
Szanowny Panie Burmistrzu,Bardzo proszę o odpowoiedź na moje pytanie jak długo mieszkaniec Milanówka będzie traktowany w uzrędzie jako petent-natrent?Leże w domu ze złamaną nogą zatem o załatwienie wszelkich spraw urzędowych muszę prosić swoją mamę, która jest osobą starszą. Wydawałoby się ,że tak trywialna sprawa jak zmiana rachunku bankowego z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej, która to zmiana musi być za Państwa pośrednictwem jest nie możliwa do załatwienia za pierwszym razem gdyż brak wiedzy urzędników zmusił moją mamę do czterokrotnej wizyty w UM Milanówku.Zatem kolejne moje pytanie jest takie czy osoby pracująće w odpowiednich referatach nie powinny udzielać pełnej informacji za pierwszyma razem? Panie burmistrzu ja też pracuję w urzędzie i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji a przypadek mojej mamy na pewno nie jest odosobniony.Bardzo proszę zwrócić uwagę na jakość obsługi klienta.W dzisiejszych czasach podobno urząd jest przyjazny dla ludzi ale zaczynam w to wątpić.z wyrazami szacunkuBernardyna
Odpowiedź 12-03-2010

Szanowna Pani,
Żaden interesant nie był nigdy traktowany przeze mnie osobiście i przez podległych mi pracowników Urzędu Miasta jako petent-natrent. Proszę mi wierzyć, mam tego świadomość, iż to my jesteśmy dla Mieszkańców, a nie Oni dla nas. Staramy się dokładać starań, by ta zasada była widoczna w naszym postępowaniu i odczuwana przez załatwiających swoje sprawy w Urzędzie interesantów. Z sygnałów, które do mnie docierają wnioskuję, iż tak jest.
Zawsze jednak może zdarzyć się jakieś niezamierzone odstępstwo od tego prostego przesłania, wynikające z różnych powodów: ludzie są „aż” i „tylko” ludźmi, czasami każdy się myli, bez zakładania z góry złej woli. Dlatego też poprosiłem o wyjaśnienia pracowników zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej. Otrzymałem informację, iż wspomniana w mailu Interesantka, zgłosiła się do punktu obsługi interesanta UM 10 marca, odesłana wcześniej z Urzędu Skarbowego. Na miejscu została poinformowana o tym jakie wnioski należy złożyć, z zaznaczeniem, iż konieczny jest oryginalne podpisy przedsiębiorcy (syna), oraz otrzymała odpowiednie druki. Następnego dnia Interesantka przyszła ponownie z wypełnionym i podpisanym, ale tylko jednym z druków. Uniemożliwiało to załatwienie sprawy. W związku z tym Interesantka zmuszona była udać się do domu, by uzupełnić podpis. Po jakimś czasie Interesantka zjawiła się ponownie i złożyła poprawne druki. Dodatkowo, z pomocą urzędniczek dokonała także zmiany nr PKD we wniosku. Jak informują mnie Panie obsługujące Interesantkę, poświęciły Jej ok. 40 min., po czym w miłej atmosferze i pogodnym usposobieniu opuściła Ona urząd.
Tyle wyjaśnienia tego konkretnego przypadku. Na koniec mogę przywołać ponownie zasadę z jaką podchodzimy do obsługi Interesantów: to my jesteśmy dla Nich, nie Oni dla nas.

 Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-12-2009, MIESZKANIEC MILANÓWKA
PODZIĘKOWANIE-------------WIELE OSÓB ŻYJE Z ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ,ZASIŁKÓW RODZINNYCH ORAZ RATUJE SIĘ ZASIŁKAMI CELOWYMI ABY PRZEŻYC OD PIERWSZEGO DO PIERWSZEGO.WIEC NIE POWINNO DZIWIĆ,W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH KTÓRZY ZAZNALI BIEDY CHOĆBY JEDEN DZIEŃ,JAK BARDZO W SZCZEGÓLNOŚCI MATKI SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECI I RODZINY WIELODZIETNE LICZYŁY NA TĄ POMOC.A TU NIESPODZIANKA KIEROWNICZKA MOPS OŚWIADCZYŁA;PRZED ŚWIĘTAMI PIENIĘDZY NIE BĘDZIE CHOĆ NIE DLA WSZYSTKICH JAK MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ,SA RÓWNI I RÓWNIEJSI.A WIEC NIE MARTWMY SIĘ WYPRAWIMY SOBIE ŚWIĘTA W STYCZNIU,ZASIĄDZIEMY PRZY JEDNYM STOLE ,CO NAS NIE ZABIJE TO WZMOCNI .MOŻE SYTUACJA KIEDYŚ SIĘ ODWRÓCI.TAK JAK NA WSTĘPIE DZIĘKUJEMY ZA PODJĘCIE TRAFNYCH DECYZJI JAKIMI ZOSTALIŚMY OBDAROWANI NA GWIAZDKĘ 2009,PRZEZ CAŁĄ ADMINISTRACJE I CZEKAMY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ NA NASTĘPNE. Z POWAŻANIEM MIESZKANIEC MILANÓWKA
Odpowiedź 21-12-2009

Szanowny Panie,
Źródłem finansowania pakietu rodzinnego są środki Wojewody. Gmina ani też Ośrodek Pomocy Społecznej nie mają żadnego wpływu na termin ich przekazywania. W chwili, gdy dotacja wpływa na konto Ośrodka jest niezwłocznie rozdysponowywana dla świadczeniobiorców. W grudniu Ośrodek rozpoczął realizację świadczeń w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2009 r. Rodziny w szczególnie trudnej sytuacji niezależnie od powyższego już otrzymały, bądź otrzymają wsparcie przed świętami ze środków Gminy.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-12-2009, mieszkanka Milanówka
SZANOWNY PANIE BURMISTRZU- PISZE W IMIENIU WIELU MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY JAK BARDZO SA ZAWIEDZENI SYTUACJA I BRAKIEM POMOCY Z MILANOWSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ- TYLKO POGRATULOWAC WYBORU NOWEJ PANI KIEROWNIK, KTÓRA O PROBLEMACH I KŁOPOTACH Z JAKIMI BORYKAJA SIE MIESZKAŃCY NIE MA ZIELONEGO POJĘCIA, A PODWŁADNE PANI KIEROWNIK MAJĄ ZAKODOWANE POWTARZAĆ W KÓŁKO, ZE NA POMOC PRZED GWIAZDKĄ TEGOZ ROKU NIE MA CO LICZYĆ Z UWAGI NA BRAK ŚRODKÓW. CO MAJA ZROBIĆ RODZINY WIELODZIETNE? LUDZIE STARSI SAMOTNI? MATKI I OJCOWIE I TAK ZOSTALI POZBAWIENI WYPŁAT ZASIŁKÓW RODZINNYCH- CHOCIAŻ JAK WIADOMO MI ZE ŹRÓDEŁ NIE WSZYSCY. BO SĄ I TACY CO MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA - ZASIŁKI Z OPS-u I RODZINNE MOGĄ OTRZYMAĆ. CO MAMY POWIEDZIEĆ SWOIM DZIECIOM? ŻE NIE BĘDZIE ŚWIĄTECZNEGO STOŁU I CHOINKI BO W MILANOWSKIM URZĘDZIE PANUJE ZNIECZULICA? I WSZYSCY ODPRAWIANI SĄ Z KWITKIEM? CIEKAWE JAK ŚWIĘTA WYGLĄDAJĄ W ICH DOMACH? CZY NAPRAWDĘ PANUJE AŻ TAK WIELKI KRYZYS ŻEBY OSZCZĘDZAĆ NA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH? Z POSZANOWANIEM I WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZY DŁUGOLETNIA MIESZKANKA
Odpowiedź 21-12-2009

Szanowna Pani,
Źródłem finansowania pakietu rodzinnego są środki Wojewody. Gmina ani też Ośrodek Pomocy Społecznej nie mają żadnego wpływu na termin ich przekazywania. W chwili, gdy dotacja wpływa na konto Ośrodka jest niezwłocznie rozdysponowywana dla świadczeniobiorców. W grudniu Ośrodek rozpoczął realizację świadczeń w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2009 r. Rodziny w szczególnie trudnej sytuacji niezależnie od powyższego już otrzymały, bądź otrzymają wsparcie przed świętami ze środków Gminy.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-06-2009, Kinga Wawryło
Sznowny Panie Burmistrze,jestem studentką Stosunków Międzynarodowych i właśnie przymierzam się do pisania pracy licencjackiej na temat miast partnerskich. Bardzo mi się podoba Państwa podejscie do tematu. Czy byłaby możliwość uzyskania większej ilosci informacji na ten temat? Z kim ewentualnie mogłabym się kontaktować w tej spawie?Z poważaniem,Kinga Wawryło
Odpowiedź 24-06-2009

Szanowna Pani Kingo,
w sprawie informacji dotyczących współpracy z miastami partnerskimi proszę się kontaktować z Biurem Promocji Miasta tel. 22 499 48 70, mail: promocja@milanowek.pl.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 25-05-2009, Zbych
Witam, mieszkam w Milanówku,może to drobna sprawa, ale załozyłem dodatkowy licznik na wodę do ogródka.W kwietniu złozyłem prośbę o "zapląbowanie " licznika w celu naliczaniawody po tańszej taryfie. Pani Wierzchowska w wodociągach przyjeła zgłoszeniei przekazała na jakąś "listę oczekujacych"???.Minął 1 m-c , dzwonię do tej pani i tu rozczarowanie, ponieważ"...nie wiadomo kiedy będzie wizyta, nie wiadomo czy wogóle bedzie wizyta, pani W. nie makontaktu z wykonawcami i nie wiadomo kto ma, (nie udało mi sie zdobyć telefonu do fachowców) i gdzie jest ta lista i nie ma mozliwości sprawdzenia czy jestem na liście".Pytanie: Czy Pan jako Burmistrz jest w stanie spowodować przyjazd fachowca w celu zapląbowania licznika?Ze swojej strony, jestem elastyczny będę jeżeli trzeba, czekał cały dzień w domu jeżeli ktokolwiekda mi znać o dniu wizyty kogoś z Wodociągów. Niestety obecnie nie mam szans nawet na przyblizone określenie terminu wizyty kogoś z Wodociagów.Zbigniew JurkowskiMilanówek, ul.Wiśniowa 5tel.724-724-3, e-mail: z.jurkowski@powiat.pruszkow.p
Odpowiedź 28-05-2009

Szanowny Panie,
Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim wynika, że licznik zostanie zaplombowany w najbliższych dniach.

Z poważaniem
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 29-03-2009, adam matusiak
Dzień dobry.Czy Biuletyn Miejski będzie wychodził cyklicznie, czy wogóle będzie wychodził?W zeszłym roku wychodził raz co miesiąc, raz co dwa miesiące. W tym roku był tylko w styczniu. Od czego to zależy?Adam Matusiak
Odpowiedź 01-04-2009

Szanowny Panie Adamie,
w odpowiedzi na Pana maila z dnia 29 marca, informuję że świąteczny numer Biuletynu Miasta Milanówka ukaże się na początku kwietnia, ponieważ zależało nam na przekazaniu mieszkańcom informacji dotyczącej zmian w komunikacji miejskiej. W przyszłości dołożymy wszelkich starań, żeby Biuletyn ukazywał się regularnie.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku