Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 09-06-2016, Beata Piotrowska
Szanowna Pani Burmistrz,
Czy miasto Milanówek przewiduje akcję bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko pneumokokom? Wiele miast podejmuje takie działania.

Z wyrazami szacunku
Beata Piotrowska
Odpowiedź 30-06-2016

Szanowna Pani,
Na wstępie chciałam Panią bardzo przeprosić za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.  Na dzień dzisiejszy Gmina Milanówek nie przewiduje w swoich planach przeprowadzenie  akcji bezpłatnych  szczepień dla dzieci przeciwko pneumokokom. W tym roku planujemy we wrześniu zorganizować dla najmłodszych mieszkańców Milanówka badania profilaktyczne m.in. usg jamy brzusznej dla dzieci od 9 miesiąca do 6 roku życia oraz  porady stomatologa .
                


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 14-10-2015, Miszkaniec
Pani Burmistrz.
Chciałbym Pani serdecznie podziękować za umożliwienie mieszkańcom Milanówka wykonania bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych. To był wspaniały pomysł. Mam nadzieję, że w kolejnych latach również nie będzie brakowało pieniędzy na takie przedsięwzięcia.
Odpowiedź 07-12-2015

Szanowny Panie,
Bardzo dziękuję za pozytywne słowa nt. przeprowadzanej przez Urząd Miasta akcji, która umożliwiła mieszkańcom Milanówka wykonać bezpłatne badania w kierunku rozpoznania nowotworów złośliwych. Opinie  Mieszkańców są dla mnie bardzo cenne, tym bardziej te przychylne, za które serdecznie dziękuję. Pragnę również  Pana poinformować,  że w projekcie budżetu na 2016 rok przewidzieliśmy kwotę na kontynuację tego zadania.


 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-08-2015, Piotr
Szanowna P.Burmistrz mam pytanie odnośnie wdrożonego przez Panią programu „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”.
Na wieść o takiej możliwości udałem się do "Bioweny" i bardzo zdziwiła mnie uzyskana tam informacja:
-po pierwsze cały wielki program sprowadza się do badania krwi wartego około 30,- na poziom cukru i cholesterolu
-po drugie mam 45 lat i zgodnie z nazwą programu postanowiłem jednak skorzystać ale okazało się ,że niektóre roczniki w tym mój są wyłączone z tej akcji

Pytanie: JAKIM PRAWEM ,BO TO JEST JAWNA DYSKRYMINACJA i co to jest za przekręt bo na taki wygląda????
Odpowiedź 13-08-2015

Szanowny Panie,
   W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że program „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku” jest skierowany do osób w wieku od 30 do 60 lat zameldowanych na terenie Gminy Milanówek, z wyłączeniem osób będących w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia (tych, którym NFZ finansuje taki program) oraz osób u których wcześniej zdiagnozowano chorobę układu krążenia.
Program ten realizowany w ramach „Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015”, przyjętego uchwałą Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. przed uchwaleniem przez Radę, jak nakazują przepisy, został skonsultowany z Agencją Technologii Medycznych i uzyskał pozytywną opinię. 
   Zdaniem tejże Agencji nie można powielać świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych. Stąd też zaistniało wykluczenie z programu osób w wieku 35,40,45,50,55 lat.  Program gminny nie ma na celu dyskryminację pewnej grupy populacji, jak nam Pan to zarzuca,  ale uzupełnienie świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla większej grupy odbiorców, którzy nie spełniają kryteriów programu NFZ.
z poważaniem


Z upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka
Bożena Ciesielka
Inspektor w Referacie Oświaty Urzędu Miasta

do góry strony
Pytanie 03-11-2014, Anna Ruszkowska
Kto w przychodni NZOZ Biovena jest odpowiedzialny za realizację programu "Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku" i gdzie można się dowiedzieć jakie badania są realizowane w ramach tego programu?
Odpowiedź 04-11-2014

Szanowna Pani,
zgodnie z umową o zlecenie wykonania programu zdrowotnego „ Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku” Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat realizacji programu. Na stronie Milanówka jest dostępny cały dokument, w którym są omówione poszczególne działania w tym badania, w ramach każdego programu zdrowotnego.


   
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty


 

do góry strony
Pytanie 02-11-2014, Anna Ruszkowska
W zwiazku z przyjęciem uchwały nr 473/XXXIX/14 pt " Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014 - 2015" mam dwa pytania
1. Ile dzieci w 2014 roku zostało przebadanych w ramach profilaktycznych badań wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku i gdzie moje dziecko lat 14 może skorzystać , bo nie miało takiego badania?
2. Co z realizacją punktu 2 programów zdrowotnych tj wczesnego wykrywania i profilaktyki chorób układu krążenia w wieku 30-60 lat, bo mija rok 2014, a informacji na ten temat nie ma, gdzie i jak realizowany jest ten punkt i gdzie kierować pacjentów?.
Odpowiedź 03-11-2014

Szanowna Pani,
Ad. 1
Zgodnie z umową zawartą z realizatorem programu  do 22 grudnia 2014 roku planowana liczba dzieci objętych badaniem wynosi ok. 240.  Program jest skierowany do dzieci w wieku 5-9 lat oraz starszych (za wskazaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim i dyrektorów placówek oświatowych) zameldowanych na terenie Gminy Milanówek. Realizator programu w chwili obecnej przeprowadza takie badania w Przedszkolu Nr 1 w Milanówku. Jeżeli chodzi o Pani dziecko, to ze względu na wiek zakwalifikować do takiego badanie może dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Ad2.
Realizatorem programu „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku” jest NZOZ BIOVENA przy ul. Mickiewicza 1. Badania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 15:00. Ogłoszenie ukazało się na stronie miasta w aktualnościach 17 września br.http://www.milanowek.pl/aktualnosci.id_2068.back_17


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty


 

do góry strony
Pytanie 07-09-2013, ktoś komu bardzo zależy
Witam wszystkich mam pytanie zy jest w milanówku jakiś wolontariat z niepełnosprawnymi bardzo mi zależy na odpowiedzi bo chciałą bym pełnić takową rolę wolontariusza na odpowiedz czekam na e-mailu bardzo proszę o szybką odpowiedz, pozdrawiam gorąco
Odpowiedź 11-09-2013

Szanowna Pani,
w nawiązaniu do Pani pytania uprzejmie informuję, że wolontariat można realizować w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym na ul. Piasta 5 w Milanówku. W tej sprawie należy skontaktować się z Panią Wiesławą Karpińską - pracownikiem socjalnym, codziennie w godzinach 9-16 pod numerem telefonu 724-98-52.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Elżbieta Ciesielska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 25-09-2012, Agnieszka Prusak
Szanowny panie Burmistrzu,chciałam spytać dlaczego mieszkańcy Milanówka posiadający orzeczenie o niepełnosprawności nie mają żadnych ulg,ani zniżek na korzystanie z basenu w Grodzisku Mazowieckim.Jestem mieszkanką Milanówka z umiarkowaną grupą inwalidzką.Obecnie jestem po dwóch operacjach kręgosłupa i czeka mnie trzecia,powinnam dużo pływać,ale 11zł. za godzinę,to trochę dużo.Ulgi natomiast mają mieszkańcy Grodziska i Pruszkowa.Pozdrawiam.
Odpowiedź 27-09-2012

Szanowna Pani,
Mam świadomość, jak ważne, dla takich osób jak Pani, jest pływanie. Miasto stosuje  ulgi dla mieszkańców w przypadku obiektów gminnych (a basen grodziski do naszej gminy nie należy) i nie przewidujemy ulg na usługi świadczone poza terenem Milanówka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Zajączkowska - Sekretarz Miasta Milanówka


 

do góry strony
Pytanie 09-03-2012, Anonimowy
Szanowny panie burmistrzu niedawno przed miejskim ośrodkiem zdrowia na ul Piasta zmarł człowiek w oczekiwaniu wraz z innymi ludźmi na wejście do przychodni która jest otwierana o 7:00 czy była by techniczna możliwość uzgodnienia z ośrodkiem wyznaczenia dozorcy który wcześniej otwierał by przychodnie w celu poczekania na numerek . Bo jeżeli człowiek nie przyjdzie wcześniej straci numerek a co z tym się wiąże nie przyjęcie do lekarza. Mam nadzieje że moja prośba zostanie rozpatrzona ponieważ myślę że chcemy na przyszłość uniknąć śmierci kolejnej osoby w oczekiwaniu na wejście do przychodni.
Odpowiedź 14-03-2012

Szanowna Pani,
Przypadek, który Pani opisuje, choć bardzo przykry, nie powinien być łączony z możliwością wejścia do poczekalni, bo to nie od otwartych drzwi zależy nasze życie. Niemniej jednak przekażę Pani sugestie kierownikowi Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej AWEMED przy ulicy Piasta 30, Pani Aleksandrze Dziarczykowskiej-Kopeć. Proponuję we wszelkich sprawach dotyczących pracy przychodni zwracać się bezpośrednio do kierownictwa, gdyż tylko ono może decydować o organizacji tej pracy dla dobra swoich pacjentów.Z poważaniem
Z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Jerzy Motała - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 19-02-2012, Monika Wrzesińska
Panie burmistrzu czytałam poniższe odpowiedzi na pytania odnośnie naszej przychodni i nasuwa mi się pytanie. Skoro jak wielokrotnie pan podkreśla nie ma pan wpływu na jej działanie to kto ma? Czy pani kierownik ma jakąś osobe nad sobą która kontroluje jej prace , czy też sama jest sobie szefem? Pytam dlatego iż uważam że funkcjonowanie przychodni jest coraz gorsze. Traktują tam człowieka jak śmiecia i uważam że trzeba coś z tym zrobić.
Odpowiedź 23-02-2012

Szanowna Pani,
Rozumiem, że pisząc o „naszej przychodni”, miała Pani na myśli jedną z dwóch działających w Milanówku prywatnych poradni zdrowia, czyli Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej AWEMED przy ulicy Piasta 30 (bo ma więcej pacjentów?). Niezależnie od tego czy o tę czy o inną przychodnię chodzi, Burmistrz nie może ingerować w bieżącą działalność żadnego prywatnego przedsięwzięcia (sklepy, apteki, gabinety stomatologiczne i lekarskie, warsztaty rzemieślnicze, firmy przewozowe i transportowe itp.). Oczywiście ze swej strony, w trosce o poziom życia mieszkańców, Burmistrz będzie wspierał Państwa prośby, zażalenia i postulaty dotyczące sfery usług, ale może to robić w formie propozycji pochylenia się przez dany podmiot nad postulatami mieszkańców. Pani uwagi zostały przekazane kierownikowi AWEMEDU, Pani Aleksandrze Dziarczykowskiej-Kopeć. Oprócz tego proponuję skorzystać z prawa pacjenta i bezpośrednio skierować swoje uwagi do kierownictwa przychodni. Jeśli nie będą zbyt ogólnikowe ("funkcjonuje coraz gorzej" czy "traktują człowieka jak śmiecia"), ale konkretne: kto, kiedy i w jaki sposób Panią potraktował, z pewnością zostanie Pani wysłuchana – łatwiej jest wtedy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pracownika i zastosować działania naprawcze. Jeśli mimo to nie będzie Pani zadowolona z jakości usług zdrowotnych w tej przychodni, ma Pani prawo wybrać inną poradnię.


 Z poważaniem 
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Jerzy Motała - Kierownik Referatu Oświaty


 


 

do góry strony
Pytanie 28-10-2010, agata bagdach
Witam serdecznie. Otworzyłam we wrześniu ośrodek terapii dla dzieci w którym prowadzimy zajęcia terapeutyczne między innymi z integracji sensorycznej, dogoterapeii, rehabilitacji, logopedii i zajecia z psychologiem. Dodatkowo są również psychologowie dla dorosłych, masaż oraz psycholog seksualności i terapii małżeńskiej i inne. Chciałabym się spytać czy jest możliwość zamieszczenia ogłoszenia na stronie Milanówka, nawiązania jakieś współpracy z Państwem lub innego rodzaju wsparcia naszej placówki ze strony miasta? Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam ciepłoAgata Bagdach
Odpowiedź 29-10-2010

Pani  Agato!
z przyjemnością przeczytałem o otwarciu przez Panią nowego ośrodka terapii. Mam nadzieję, że zainteresowanie ze strony Mieszkańców Milanówka będzie duże i chętnie będą korzystać z proponowanych przez Panią zajęć.
Na internetowej stronie Miasta jest możliwość umieszczenia przez każdego przedsiębiorcę z Milanówka wizytówki swojej firmy/instytucji z opisem działalności. W dziale Biznes, zakładce Milanowskie firmy i instytucje, istnieje możliwość wpisania swojej firmy/instytucji do odpowiedniej kategorii z poziomu swojego komputera. Umieszczenie takiego ogłoszenia jest bezpłatne. Ewentualne zmiany w wizytówce wymagają kontaktu z Biurem Promocji Miasta e-mail: promocja@milanowek.pl  Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Proponuję, by zwróciła się Pani do kierownika Referatu Oświaty (Jerzy Motała, tel. 22 758-30-61 wew. 116), któremu przekazałem Pani sprawę, w celu porozmawiania o szczegółach Pani oferty.
Życzę wielu sukcesów

Jerzy Wysocki
     Burmistrz Miasta Milanówka


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku