Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 12-12-2017, Adam Wróblewski
Witam,

w przyszłym tygodniu wprowadzamy się do Milanówka (ul Niezapominajki). Mamy syna (3 lata) który uczęszcza przedszkola w Warszawie a teraz chcielibysmy aby syn kontynuował edukację w przedszkolu w Milanówku. Moja żona próbowała się dowiedzieć jak wygląda sytuacja z dostepnością miejsc w pobliskich placówkach ale nie ma tam miejsc. Co możemy zrobić aby nasz syn dostał się do przedszkola od nowego semestru (Luty 2018)? Z óry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, Adam Wróblewski
Odpowiedź 18-12-2017

Szanowny Panie,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  ciągu roku szkolnego dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, jeżeli posiada  wolne miejsce w przedszkolu. W związku z tym proszę o bezpośredni  kontakt w sprawie przyjęcia syna do przedszkola w Milanówku z Dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 1 w Milanówku Panią Dorotą Malarską tel. kom. 502-469-343.  Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych. a ich dane adresowe znajdzie Pan na stronie www.milanowek.pl.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano
Kierownik Referatu Oświaty


do góry strony
Pytanie 03-07-2017, Helena
Czy w przypadku przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola konieczne jest podpisywanie umowy z tymże? Czy do do uczęszczania dziecka do przedszkola nie wystarczy sama decyzja o przyjęciu?
Odpowiedź 14-07-2017

Szanowna Pani,
Podpisanie umowy jest konieczne, ponieważ tak stanowi § 5 uchwały Nr 242/XXVIII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017r.  Rady Miasta Milanówka z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w myśl którego: „§5. Warunki korzystania z wychowania przedszkolnego, wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych oraz opłat za wyżywienie, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.” Zapis ten dotycz także placówek publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, ponieważ są one zobligowana do pobierania opłat na zasadach funkcjonujących na terenie danej gminy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 17-03-2017, Helena
Kiedy rozpocznie się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018
Odpowiedź 21-03-2017

Szanowna Pani,
W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do przedszkoli publicznych w Milanówku przeprowadzona zostanie w sposób elektroniczny. Jej początek został zaplanowany na  3 kwietnia 2017 r. od godz. 10:00. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie miasta. Ścieżka dostępu: http://www.milanowek.pl, -> zakładka Mieszkańcy -> Edukacja -> Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Referatem Oświaty tel. 22 758-30-61 wew. 116 lub 185.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano
Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 26-01-2017, Janusz
Szanowna Pani Burmistrz,

Odsłuchałem ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji z dnia 18 stycznia br. i jestem zbulwersowany naruszeniami jakich dopuściła się poprzednia dyrektor ZSG nr 1 Edyta Sawicka - Domasiewicz. Pozwoliłem sobie wynotować kilka z nich (w moim odczuciu tych najbardziej rażących) i zadać pytanie, co dalej zamierzacie Państwo z tym zrobić?

1. Prowadzenie kasy niezgodnie z regulaminem i przyjmowanie pieniędzy przez osoby nieupoważnione;

2. Przyjmowanie przez dyrektora wpłat za salę gimnastyczną i halę bez potwierdzenia i nieprzekazywanie pieniędzy do księgowości;

3. Nieprzekazywanie przez główną księgową umów nowej Pani Dyrektor (w moim mniemaniu ewidentne działanie na szkodę nowego dyrektora jak i placówki);

4. Zawarcie umowy cywilno-prawej z konserwatorem i wypłacenie mu wynagrodzenia za usługi, które powinien wykonać w ramach umowy o prace jaką już posiadał, a następnie zlikwidowanie stanowiska konserwatora bez porozumienia z organem prowadzącym, co wiązało się z wypłaceniem odprawy (widać pan konserwator miał szczególne względy u poprzedniej p.dyrektor – ciekawe dlaczego…);

5. Nieprawidłowe informacje w dokumentach kadrowych przekazywane pracownikom (niedopuszczalne!!!);

6. Podpisywanie oświadczeń przez dyrektora za pracowników bez ich upoważnienia (skandal!!!);

7. Istnienie dwóch sprzecznych dokumentów dotyczących premiowania pracowników (czyli rozumiem, że jeden oficjalny dla wszystkich, a drugi nieoficjalny tylko dla grupy uprzywilejowanej – potwierdziłoby się to, co mieliśmy okazję czytać w ubiegłym roku szkolnym odnośnie nierównego traktowania pracowników).Szanowni Państwo, to tylko kilka naruszeń z ogromnej listy przedstawionej przez Sekretarza Miasta. Jak widać dopuściła się ich nie tylko poprzednia pani dyrektor, ale również pani główna księgowa i kadrowa. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta sprawa nie może zostać zamieciona pod dywan (jak słusznie zauważyła Pani Burmistrz). Ciekawe, co wykaże kontrola w bibliotece – czyżby tam też odchodziło do defraudacji? Wkrótce się okaże… Moje pytanie jest następujące: Czy wobec w/w pań zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne (mam na myśli zwolnienia dyscyplinarne oraz zgłoszenie sprawy do prokuratury)?

Z tego co przeczytałem na jednym z portali internetowych poprzednia pani dyrektor przebywa od sierpnia na jakimś zwolnieniu czy urlopie. Czy wobec tego może ją to uchronić od odpowiedzialności i poniesienia konsekwencji? I na koniec jeszcze jedno pytanie: Jaką pensję pobiera poprzednia p.dyrektor przebywając już pół roku na zwolnieniu/urlopie – dyrektorską czy nauczycielską?Z wyrazami szacunku,

Janusz
Odpowiedź 20-02-2017


Szanowny Panie,
W poruszanej przez Pana sprawie są prowadzone działania przewidziane przez właściwe przepisy. Jeżeli zaś chodzi o pensję byłego dyrektora ZSG 1 to z dniem 1 września 2016r. upłynął termin przyznanego dodatku funkcyjnego i motywacyjnego i obecnie wypłacana jest pensja nauczyciela.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty
do góry strony
Pytanie 04-09-2016, Rodzic.
Jako rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej nr 1,proszę o wyciągnięcie konsekwencji wobec nauczycielek z klas 1-3. W dniu rozpoczęcia roku pozwalały sobie w obecności dzieci i rodziców na uwagi pod adresem wicedyrektorów. Wyrażały swoje niezadowolenie,że obydwie zostały na stanowiskach. Niestety w piątek nie mogłem porozmawiać z dyrektorem,bo go nie było (drugi dzień pracy,co najmniej dziwne). Proszę o informację jakie kroki dyscyplinujące podjęto wobec nauczycielek.
Odpowiedź 13-09-2016

Drogi  Rodzicu,
Zgodnie z art. 39 ust 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli jest dyrektor, dlatego z uwagami i wnioskami  w sprawie pracowników ZSG nr 1 w Milanówku należy zgłaszać się do Dyrektora szkoły.
Odpowiadając na komentarz w sprawie udziału Pani Dyrektor w szkoleniu informuję, że dyrektorzy szkół mają prawo uczestniczyć w szkoleniach zewnętrznych. 2 września 2016 r. wszyscy Dyrektorzy szkół podległych gminie uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu z zakresu nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym. Termin szkolenia ustalony był przez organizatora.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 04-09-2016, Mieszkanka Ela
Pani Burmistrz. Jestem zniesmaczona rozpoczęciem roku szkolnego w jedynce. Nie będę już wnikała w powody dla których p. Sawicka - Domasiewicz musiała odejśc ze stanowiska, bo to teraz nie czas i nie pora. Pytam o to, czy nie było lepszego kandydata spośród nauczycieli tej szkoły np. wicedyrektorów na stanowisko dyrektora. Osoba przez panią "wprowadzona" już pierwszego dnia dała się poznać jako osoba bez charakteru i temperamentu. A 2 września chcąc porozmawiać z panią dyrektor, dowiedziałam się, że jest na szkoleniu. Drugi dzień pracy i już szkolenie. "Gratuluję" wyboru kandydatki i obiecuję nie głosować już na panią.
Odpowiedź 13-09-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na pytanie o wybór  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku  uprzejmie informuję, że Pani Burmistrz zaproponowała  podjęcie się pełnienia funkcji dyrektora ww. szkoły jednej z obecnych wicedyrektorów. Ponieważ Pani Wicedyrektor  odmówiła,  Pani Burmistrz podjęła decyzję o wprowadzeniu dyrektora spoza środowiska.  
Odpowiadając na komentarz w sprawie udziału Pani Dyrektor w szkoleniu informuję, że w dniu 2 września 2016 r. wszyscy Dyrektorzy szkół podległych gminie uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu z zakresu nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym. Termin szkolenia ustalony był przez organizatora.
Temat Pani oceny osoby dyrektora pozostawiam bez komentarza ponieważ są to Pani odczucia z którymi nie sposób mi polemizować.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 04-09-2016, Michał Wagner
Droga Pani Burmistrz, jako Pani wyborca w wyborach w 2014 roku pragnę wyrazić swoje ubolewanie nad zmianami, które Pani poczyniła. Mam na myśli prowadzoną przez Panią politykę kadrową.
Dane mi było jako dziadkowi kolejnego wnuka być wraz z żoną na rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół Gminnych nr 1 na ulicy Królewskiej. Poprzednie lata były dla nas dziadków miłym przeżyciem. Niestety tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego zapisze się w mojej pamięci niesmakiem. Wymieniła Pani dyrektora z charyzmą, werwą i ikrą, osobę nad wyraz kompetentną i medialną na osobę bez odpowiedniego głosu, ciągle gestykulującą, bez tego czegoś. Dodam jeszcze, że osoba kierownika Referatu Oświaty spoglądającej ciągle na zegarek dodała tylko niesmaku całej tej sytuacji. W tych okolicznościach, proszę o opisanie w kilku zdanich kwalifikacji nowej Pani dyrektor. Chcę także wiedzieć, czy stanowisko dyrektora zaproponowano jakiemukolwiek innemu nauczycielowi z tejże szkoły.
Odpowiedź 13-09-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie dotyczące kwalifikacji nowego dyrektora Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku informuję, że są one zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Ponadto jak już wcześniej informowałam,  że zanim Pani Burmistrz podjęła decyzję o wprowadzeniu dyrektora spoza środowiska szkolnego, objęcie tej funkcji zaproponowała jednej z Wicedyrektorów pani Monice Zimnickiej.
Pana ocenę osób poprzedniej i obecnej Pani Dyrektor oraz moje zachowanie podczas rozpoczęcia roku szkolnego pozostawiam bez komentarza, ponieważ są to Pana odczucia z którymi nie sposób mi polemizować.
Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 02-09-2016, Janek
Witam Panią Burmistrz Miasta Milanówka

Mam pytanie następującej treści. Czy nowa Pani Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku nie powinna zasięgnąć opinii rady pedagogicznej na temat powierzenia stanowiska wicedyrektorów, które pełniły swoje obowiązki za poprzedniego Dyrektora Szkoły. Nie całemu gronu pedagogicznemu podobało się w jaki sposób wykonywane były obowiązki wicedyrektora przez Panią Magdalenę Wardzińską, które niestety były tolerowała przez poprzednią Panią Dyrektor. Czy nie powinno być dobrym obyczajem powoływanie nauczycieli na stanowiska kierownicze na okres nie dłuższy niż kadencja dyrektora. Nowy Dyrektor powinien mieć możliwość wybrania sobie współpracowników na stanowiska kierownicze z zasięgnięciem opinii rady pedagogicznej. Czy rada pedagogiczna może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora.
Pozdrawiam
Odpowiedź 15-09-2016

Szanowny Pamie,
Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)  powierzenia  stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. W przypadku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku, w bieżącym roku szkolnym, dyrektor nie dokonywał nowego powierzenia stanowiska wicedyrektora, w związku z czym nie występował o opinię do ww. organów. Wicedyrektorzy w ZSG Nr 1 w Milanówku otrzymali powierzenia od poprzedniego dyrektora szkoły na czas nieokreślony, wobec czego nowa Pani Dyrektor nie mogła odwołać ich z pełnionych funkcji bez naruszenia przepisów prawa w tym zakresie. Sposób odwołania z funkcji kierowniczych w szkole reguluje zapis  art. 38 ust  1 ww. ustawy. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Dyrektor wyjaśniła całą sytuację Radzie Pedagogicznej podczas posiedzenia
w dniu 1 września br.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 42 ust. 2. UoSO  rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  kierowniczego w szkole lub placówce. Wystąpienie przez radę pedagogiczną z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego wymaga podjęcia uchwały, gdyż tylko w ten sposób organ kolegialny może wyrażać swoją wolę. Taka uchwała stanowi jedynie informację o powziętym i wyrażonym przez radę pedagogiczną stanowisku, które następnie podlegać będzie rozpatrzeniu przez dyrektora szkoły . Zgodnie bowiem z ust. 3 cytowanego powyżej przepisu „ W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić
o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku”.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano
Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 23-08-2016, Jarosław Tymowski
Uchodźcy wywołali najpierw lęk, że pojawią się w Milanówku. Pogłoski o ulokowaniu tu ośrodka dla uchodźców dementowała oficjalnie Pani Burmistrz. Obecnie Dyrektor Zbigniew Reluga (Zespół Szkół nr 1 w Milanówku) publicznie stwierdza, że skoro sprawy związane z uchodźcami napawają niepokojem młodych ludzi, a my przy Dębaku mamy przecież ośrodek dla uchodźców, trzeba uczyć, jak się bronić (wypowiedź Dyrektora wg www.newsweek.pl) .

Widać więc, jak lęki, którym nie wychodzi się naprzeciw z edukacją i wychowaniem, zatruwają umysły, potęgując uczucie zagrożenia.

Czy Pani Burmistrz uznałaby więc za wskazane, aby władze Milanówka, w porozumieniu z organizacjami i grupami społecznymi, podjęły działania na rzecz pogłębienia wiedzy o uchodźcach i programach pomocy dla nich, jak również stwarzały okazje do bezpośredniego spotkania mieszkańców Milanówka z uchodźcami i osobami ich wspierającymi ?
Odpowiedź 24-08-2016

Szanowny Panie,
Na wstępie pragnę wyjaśnić, iż Zespół Szkół nr 1 w Milanówku jest szkołą ponadgimnazjalną prowadzoną przez powiat grodziski. Nie można więc w tym miejscu wyciągać wniosków, że przedstawione w tej szkole propozycje programowe są odzwierciedleniem lęków całej społeczności Milanowskiej. Informacja o tym, że nie jest możliwe przyjęcie uchodźców do naszego Miasta ze względów lokalowych, również w żadnym stopniu nie stanowi dla mnie źródła lęków Mieszkańców. W związku z czym uważam, że nadinterpretował Pan ocenę obu sytuacji.  Pragnę więc zaznaczyć, iż nie uważam, że Milanowskie społeczeństwo w jakimkolwiek stopniu wyróżnia się poziomem swojego lęku czy poczuciem zagrożenia.
Jednocześnie informuję, że wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu edukację, wychowanie i szerzenie wiedzy na istotne dla Mieszkańców Milanówka tematy, zawsze spotykają się z przychylnością Burmistrza Miasta Milanówka. Jeżeli więc znajdzie się osoba lub grupa społeczna, która ma szeroką wiedzę nt. uchodźców i programów pomocy tej grupie społecznej oraz będzie chciała podzielić się tą wiedzą z innymi, a także znajdzie się grupa odbiorców tego typu prelekcji, wówczas jesteśmy otwarci na rozmowę w tej sprawie.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 21-08-2016, rafał ozonek
Proszę o komentarz do informacji newsweeka o powstaniu w zespole szkół nr1 od 1 września br klasy o profilu matematyczno-patriotycznym. jeśli artykuł jest prawdziwy pozwolę sobie rozszerzyć listę pytań
Odpowiedź 23-08-2016

Szanowny Panie,
Organem prowadzącym odpowiedzialnym za organizację pracy Zespłu Szkół Nr 1 w Milanówku jest powiat grodziski, dlatego pytania dotyczące nowego profilu proszę kierować  do Starosty Grodziskiego.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony


Wersja do druku