Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konkurs dla lokalnych inicjatyw - 2007

Działasz lokalnie? Działasz aktywnie, ale brakuje Ci pieniędzy na realizację pomysłów? Chcesz zacząć działać dla innych? Weź udział w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”!
Stowarzyszenie Europa i My  jako Lokalna Organizacja Grantowa już po raz drugi zaprasza do udziału w konkursie grantowym w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski przyjmowane są do 28 lutego 2007 roku.

W konkursie „Działaj Lokalnie V” uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe mające status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucje publiczne posiadające osobowość prawną, takie jak: szkoły, domy kultury, biblioteki, a także działające przy nich inicjatywy obywatelskie i grupy nieformalne. Konkurs realizowany jest tylko na terenie powiatu grodziskiego. Preferowane przy ocenie będą projekty realizowane na terenie wsi
i miast do 20 tys. mieszkańców.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących realizacji ważnych społecznie i ciekawych projektów przyczyniających się do rozwiązywania lub minimalizowania problemów istniejących lokalnie.
Stowarzyszenie Europa i My dofinansuje w ramach konkursu co najmniej dziesięć projektów lokalnych. Dofinansowanie projektów wyniesie do 6.000 zł i stanowić będzie do 75 % wartości projektu.
W pierwszej edycji konkursu (czerwiec-grudzień 2006) niezależna komisja grantowa dofinansowała 10 spośród 17 nadesłanych wniosków. Stowarzyszenie Europa i My wspólnie z partnerami i sponsorami (Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Urzędem Miasta
w Grodzisku Mazowieckim, Urzędem Miasta Nasielska, Bankiem Spółdzielczym
w Skierniewicach oraz firmą SAWINA Sp. z o.o.) przekazało dotację o ogólnej sumie blisko 40 tys. zł na projekty których łączna wartość, wliczając wkład własny organizacji, przekroczyła 100 tys. zł. Przykłady dofinansowanych projektów (z Milanówka, Podkowy Leśnej, Baranowa (Goli) oraz Pułtuska, Winnicy (Golądkowa) i Nasielska) znajdują się na stronie www.konkur.europaimy.org .  
Projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny: wynikać z potrzeb lokalnej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przyczyniać się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innym, być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, umiejętnie i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które: mają siedzibę w jednej z gmin powiatu grodziskiego, pułtuskiego lub Nasielsku mają prawną możliwość samodzielnej realizacji działań planowanych w ramach projektu i rozliczenia dotacji;  prowadzą ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie kosztów realizacji dotowanego projektu z podziałem na koszty finansowane z dotacji i pozostałe;  oprócz „Działaj Lokalnie” równolegle realizują nie więcej niż jeden projekt finansowany ze środków PAFW (w ramach programów Równać Szanse, English Teaching, Liderzy PAFW, RITA, Obywatel i Prawo lub Uniwersytety Trzeciego Wieku).
Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2007 do 30 września 2007.
Wnioski należy przesłać do siedziby Stowarzyszenia Europa i My, ul. Na Skarpie 12/36, 06-100 Pułtusk lub Gminnego Centrum Informacji w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 41, w terminie do 28 lutego 2007 roku z dopiskiem na kopercie „Działaj Lokalnie” (liczy się data stempla pocztowego).
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: konkurs@europaimy.org, tel. 0606 131 593 - odpowiemy i pomożemy wypełnić wniosek. Szczegółowe informacje, dokumenty dotyczące Programu Działaj Lokalnie oraz terminy i miejsca spotkań informacyjnych można znaleźć na stronie www.konkurs.europaimy.org
Patronem Medialnym programu jest Radio Bogoria i Pismo Społeczno – Kulturalne BOGORIA.
Nie czekaj na czyjąś aktywność, DZIAŁAJ LOKALNIE! Weź udział w konkursie.

Daniel Prędkopowicz
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Europa i My

Wersja do druku