Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Środowisko»  Ochrona ptaków

Ochrona ptaków

Od 2007 r. w Milanówku obowiązuje Program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami. Budynki często stanowią schronienie oraz dostarczają miejsc lęgowych dla ptaków gatunków chronionych, takich jak jerzyki, kawki, szpaki, kopciuszki, pleszki czy wróble.

Należy przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad związanych z ochroną ptaków:

  • wszelkie prace remontowe, budowlane, czy modernizacyjne na budynkach, na których stwierdzono występowanie ptaków, nie powinny odbywać się w porze lęgowej ptaków (czyli od 1 marca do 15 października). Podczas prowadzenia takich prac istnieje ryzyko płoszenia ptaków, a nawet zniszczenia miejsc, w których mają one swoje gniazda, co zgodnie z prawem jest zabronione;
  • przed rozpoczęciem prac na obiektach zamieszkałych przez ptaki konieczne jest uzyskanie opinii, określającej sposób postępowania od Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią w Urzędzie Miasta Milanówka;
  • zabronione jest zatykanie czy zasłanianie otworów wlotowych prowadzących do stropodachów, jak również nie wskazane jest zakrywanie nieczynnych otworów wentylacyjnych, zabronione jest niszczenie lęgów, uniemożliwianie ptakom dostępu do gniazd w porze lęgowej lub ich płoszenie;

Obowiązkiem osoby, która zauważy łamanie powyższych zasad jest zgłoszenie tego do  Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, nr tel. 22 758 30 61 w. 221.


Od lipca do października 2007 r. na terenie Milanówka realizowany był projekt pn. "Ochrona jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami wielorodzinnymi". Projekt otrzymał dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wkład własny (10% wartości projektu) zapewnił Urząd Miasta Milanówka. Wykonawcą projektu była Liga Ochrony Przyrody Okręg Stołeczny w Warszawie we współpracy z Urzędem Miasta Milanówka i Stowarzyszeniem Na Rzecz Miast - Ogrodów.

Projekt obejmował następujące zadania:

  • montaż 310 skrzynek lęgowych dla ptaków na terenie Milanówka, w tym 100 dla szpaków, 100 dla wróbli, 50 dla kawek oraz 60 dla jerzyków,
  • likwidację "półeczki" ściennej na elewacji jednego z bloków na osiedlu "Królewska" w celu zabezpieczenia miejsc gniazdowania jerzyka,
  • wydanie kolorowej ulotki nt. jerzyków.

Projekt miał na celu czynną ochronę ptaków związanych z budynkami. Wieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków jest bardzo ważne nie tylko dlatego, że w ten sposób zapewnia się bezpieczne miejsce gniazdowania na wiosnę, ale też dlatego, że stwarza się schronienia dla ptaków spędzających u nas zimę (np. mazurki), co znacznie zwiększa ich przeżywalność.


Skrzynki lęgowe dla jerzyków


Skrzynki lęgowe dla jerzyków


Skrzynki lęgowe dla jerzyków


Likwidacja półeczki


Skrzynka lęgowa dla szpaka


Skrzynka lęgowa dla szpaka


Skrzynka lęgowa dla kawek


Skrzynka lęgowa dla wróbli


Wersja do druku