Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Poradnik interesanta»  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią - karty usług

OŚZ/01 Opinia lokalizacyjna

OŚZ/02A Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew (dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, osób fizycznych, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą)

OŚZ/02B Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów (dotyczy pozostałych)

OŚZ/03 Ustalenie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu

OŚZ/04 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na świadczeniu usług: zbierania i transportu odpadów płynnych z terenu nieruchomości w granicach Miasta Milanówka

OŚZ/05 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną/prowadzenie hodowli na terenie Miasta Milanówka

OŚZ/06 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚZ/07 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Milanówka

OŚZ/08 Wniosek o uznanie za pomnik przyrody

Zobacz również:

Wersja do druku