Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Poradnik interesanta»  Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta - karty usług

PP/1 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PP/2 Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie specjalnej strefy rewitalizacji

PP/3 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

PP/4 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PP/5 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

PP/6 Nadanie klauzuli ostateczności decyzji


Wersja do druku