Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Środowisko»  Odbiór odpadów

Deklaracje śmieciowe - ważne informacje

W związku z obowiązkiem składania do 31 maja 2013 r. Deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwracamy się do Państwa z prośbą o dołączanie kopii dotychczas posiadanej umowy za wywóz odpadów z ostatniego roku. Nie jest to jednak warunek konieczny – Deklaracje są przyjmowane również bez potrzeby okazania umowy za miniony rok. Pozyskane tą drogą informacje posłużą jedynie do celów statystycznych.

W Deklaracji należy zaznaczyć również, czy na danej nieruchomości znajduje się kompostownik. Dane te potrzebne są gminie do sprawozdań, w których musimy wykazać czy osiągamy jako Gmina poziomy redukcji bioodpadów trafiających na składowiska odpadów. Do osiągania tych poziomów zobowiązują nas zapisy dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1991 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. UE 182 z 16 lipca 1999 r., str. 1), które to nakładają na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek opracowania krajowych strategii ograniczania składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji.

Polska transponowała powyższe cele dyrektywy w drodze przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zgodnie z przepisem art. 16a niniejszej ustawy.

Przypominamy, że obowiązujący wzór Deklaracji można pobrać w Punktach Obsługi Interesanta oraz w zakładce Odbiór odpadów.


Wersja do druku