Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Projekt uchwały w sprawie: Statutu Miasta Milanówka

OGŁOSZENIE KONSULTACJI
projektu uchwały w sprawie: Statutu Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie:
Statutu Miasta Milanówka
  • forma konsultacji:  pisemna
  • termin konsultacji: od 23.10.2013 r. do 12.11.2013 r.
  • komórka odpowiedzialna: Sekretarz Miasta
  • osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska tel. 22 758 30 61 wew. 211;
    lub Małgorzata Kurdek tel. 22 758 30 61 wew. 227
    adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl
Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul.Kościuszki 45.
Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 23.10.2013 r. do 12.11.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki

Wersja do druku