Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth

Pełna nazwa
Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodziezowych 4YOUth
Prezes Katarzyna Klimowicz
Adres ul. Sobieskiego 4, 05-822 Milanówek
Telefon +48 501 515 427
E-mail fundacja@4youth.pl
Strona WWW
www.4youth.pl, www.fb.com/4youth.pl
Rodzaj organizacji
fundacja
Nr KRS lub inny
KRS 0000461121
Organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5291801752
REGON 146701637
Nr konta bankowego
40 1090 2851 0000 0001 2194 7209
Obszar działań
 1. działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących lokalną młodzież,
 2. pomoc dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy wspierają wychowanie w duchu demokracji, tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 3. wzmacnianie więzi lokalnych,
 4. wspieranie działalności społecznych i kulturalnych, w tym promocja i organizacja wolontariatu,
 5. integracja międzynarodowa młodzieży,
 6. wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 7. działalność pro-społeczna na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
 8. powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami,
 9. inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny,
 10. wspieranie twórców młodego pokolenia artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów,
 11. wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki,
 12. promowanie nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych,
 13. wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych
Statut
pobierz plik
Logo

Wersja do druku